• Odbierz prezent
COMP: Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy (2022-06-30 15:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej, o których spółka informowała raportami bieżącymi nr 11/2022 z dn. 27 maja 2022 roku i 12/2022 z dn. 27 maja 2022 roku, tj. na poniższych warunkach:
Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 00/100) ;
Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 3,00 zł;
Liczba akcji objętych dywidendą – 4.781.909;
Dzień dywidendy: 31 sierpnia 2022 roku;
Termin wypłaty dywidendy: 14 września 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-30Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk