• Odbierz prezent
Comarch, Tauron i Enel-Med z nowymi rekomendacjami od DM BOŚ

DM BOŚ zaktualizował swoje rekomendacje dla 3 spółek notowanych na głównym parkiecie GPW. Są to Comarch, Tauron i Enel-Med. Wszystkie 3 otrzymały długoterminową rekomendację Trzymaj, przy czym w 2 przypadkach mamy aktualnie potencjał do dwucyfrowego wzrostu.

 

Comarch

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (bez zmian)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Neutralnie (bez zmian)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 168,90 PLN (poprzednio: 148,00 PLN)
 • Cena w dniu wydania rekomendacji: 163,50 PLN
 • Cena dziś na otwarciu: 176,00 PLN (potencjalny zysk: -4,0%)
 • Data publikacji wyników finansowych za II kwartał 2018 roku: 31 sierpnia 2018

 

„Wyniki finansowe Spółki w dwóch najbliższych kwartałach br. (I i III) powinny być mocne i oczekujemy wyraźnej poprawy w ujęciu rok-do-roku (przynajmniej w odniesieniu do wcześniej raportowanych wyników bazowych, czyli sprzed dostosowania wyników za II-III kw. 2017 do standardu MSSF15) oraz podwojenia (łącznie za okres tych dwóch kwartałów) wyniku na poziomie EBITDA (w odniesieniu do raportowanych wcześniej wyników bazowych, czyli sprzed dostosowania wyników za II-III kw. 2017 do standardu MSSF15).” – czytamy w raporcie.

Do poprawy prognoz dotyczących wyników finansowych przyczynił się szereg czynników:

 • Okres szczytu prac nad dużym kontraktem realizowanym dla Ministerstwa Sprawiedliwości (dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych)
 • osłabienie kursu PLN względem EUR i USD (wzrost rentowności kontraktów eksportowych + zyski na przeszacowaniu należności wyrażonych w walutach obcych na koniec kwartału)
 • korzystny wpływ przyjęcia standardu MSSF15 na tegoroczne wyniki finansowe (odroczone rozpoznanie części zysków z umów licencyjnych w odniesieniu do oprogramowania własnego zawartych przed końcem 2017 roku i rozpoznanych w pełni w rachunku wyników okresów poprzedzających rok bieżący wg poprzedniego standardu rachunkowości)
 • znaczny jednorazowy zysk w segmencie sportowym (transfer piłkarza Cracovii do FC Genoa).

 

Ostatni z powyższych czynników związany jest z tym, że Comarch jest właścicielem większościowego pakietu MKS Cracovia SSA. Klub grający w polskiej ekstraklasie wytransferował do FC Genoa swojego najlepszego strzelca z ubiegłego sezonu – Krzysztofa Piątka. Kwota, jaką Cracovia miała zarobić na tym transferze to, według medialnych doniesień, 4 mln euro.

 

Tauron

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (poprzednio: Sprzedaj)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Niedoważaj (bez zmian)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 2,53 PLN (poprzednio: 2,90 PLN)
 • Cena w dniu wydania rekomendacji: 2,12 PLN
 • Cena dziś na otwarciu: 2,26 PLN (potencjalny zysk: 11,9%)
 • Data publikacji wyników finansowych za II kwartał 2018 roku: 22 sierpnia 2018

 

„Napięta sytuacja finansowa Spółki ogranicza możliwość jakichkolwiek inwestycji na dużą skalę w postaci na przykład przejęcia kopalni czy uczestnictwa w JV powołanego do budowy elektrowni itp., które wyglądają kontrowersyjnie z biznesowego punktu widzenia. Ponadto struktura akcjonariuszy wyklucza ewentualne podwyższenie wartości nominalnej akcji, które może dotyczyć innych polskich spółek energetycznych notowanych na GPW (aczkolwiek obecnie wydaje się mało prawdopodobne). Biorąc pod uwagę 29% spadek kursu akcji Taurona, od kiedy wydaliśmy rekomendację Sprzedaj, skutkujący dwucyfrowym potencjałem wzrostu względem naszej 12-miesięcznej wyceny podwyższamy długoterminową rekomendację fundamentalną dla Taurona do Trzymaj” – czytamy w raporcie.

Po wydaniu przez DM BOŚ uprzednio rekomendacji Sprzedaj kurs akcji spółki energetycznej spadł o 29% i obecne poziomy dają dwucyfrowy potencjał do wzrostu. Nowa rekomendacja dla Tauronu mogłaby być nawet lepsza, ale analitycy domu maklerskiego musieli uwzględnić takie czynniki jak: napięty bilans, brak dywidendy do 2020 roku, oraz zbliżoną do ubiegłorocznej dynamikę zysków r/r.

Analitycy DM BOŚ oceniają walory Tauronu jako stosunkowo niedrogie. Przeszkodą do pozytywnego zachowania kursu mogą być jednak:

 • obawy dotyczące ustalenia taryfy G na 2019/20,
 • obawy związane z ewolucją cen certyfikatów CO2,
 • niepewność związana z przeniesieniem wzrostu kosztów CO2 i węgla na cenę energii elektrycznej.

 

Enel-Med

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (bez zmian)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Neutralnie (poprzednio: Niedoważaj)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 11,20 PLN (poprzednio: 11,80 PLN)
 • Cena w dniu wydania rekomendacji: 10,00 PLN
 • Cena dziś na otwarciu: 9,80 PLN (potencjalny zysk: 14,3%)
 • Data publikacji wyników finansowych za II kwartał 2018 roku: 26 września 2018

 

„Wyniki finansowe za IV kw. 2017 roku były kiepskie, te za I kw. br. okazały się przeciętne i według naszych prognoz wyniki za II kwartał powinny być do nich zbliżone, co raczej nie powinno zaskoczyć inwestorów. Spółka podjęła decyzję o (i) zmniejszeniu poziomu inwestycji (z końcem br. ma zostać uruchomiona jedna placówka), (ii) przeglądzie kosztów poddostawców i bardziej proporcjonalnej ich alokacji między kwartałami (by nie powtórzyła się sytuacja z IV kw. 2017, kiedy pojawił się nagły wzrost kosztów) oraz (iii) lepszym dostosowaniu harmonogramu pracy lekarzy do sezonowości niż w III kw. 2017 roku. Planowane działania powinny skutkować poprawą wyników r/r w II półroczu.” – napisano w raporcie.

Analitycy DM BOŚ wskazują, że strategie, którą przyjęła spółka powinna być korzystna, choć wpływa negatywnie na wyniki finansowe Enel-Med w krótkim okresie. Strategia ta opiera się na uruchamianiu nowych centrów medycznych, w tym specjalistycznych, oraz koncentracji na segmencie FFS w połączeniu z wprowadzeniem usług telemedycznych i poprawą dostępności usług medycznych. Analitycy DM BOŚ liczą, że zwolnienie tempa inwestycji będzie sprzyjać poprawie rentowności.

W przypadku wyników finansowych za II kwartał 2018 roku oczekiwany jest słabszy rezultat niż rok wcześniej. Analitycy DM BOŚ przy tej prognozie zwracają uwagę na wysoką bazę, wyższe niż rok wcześniej koszty poddostawców, a także zmiany w strukturze Grupy ((7 nowych centrów medycznych podwyższyło bazę kosztów w II półroczu ub. r.).

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

 • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
 • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
 • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV jest większy niż obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
 • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
 • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
 • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 

Artykuł jest wyciągiem z rekomendacji przesłanych mediom 1 sierpnia 2018.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk