• Odbierz prezent
COMARCH: raport finansowy (2021-08-31 17:47)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Rachunkowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rac hunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-08-31
COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCHInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-864Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II39A
(ulica)(numer)
012 646 10 00012 646 11 00
(telefon)(fax)
IR@comarch.plwww.comarch.pl
(e-mail)(www)
677-00-65-406350527377
(NIP)(REGON)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów721 346708 784158 635159 589

Zysk (strata) z działalności operacyjnej64 84771 78314 26116 163

Zysk (strata) przed opodatkowaniem76 02256 89716 71812 811

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej54 58334 51912 0047 772

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 469124 31723 41427 991

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-99 794-32 980-21 946-7 426

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 030-29 332-666-6 604

Przepływy pieniężne netto, razem3 64562 00580213 961

Liczba akcji (w szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 349

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)6,714,241,480,95

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)6,714,241,480,95

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów478 727449 037105 280101 105

Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 56924 6106 7235 541

Zysk (strata) brutto60 42762 20313 28914 006

Zysk (strata) netto53 83655 29711 83912 451

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 44752 33917 91111 785

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-96 8788 283-21 3051 865

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 499-24 7372 529-5 570

Przepływy pieniężne netto, razem-3 93235 885-8658 080

Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349

Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,668,422,121,90

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)9,668,422,121,90

KAPITAŁY30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 106 214 1 080 039 244 694234 038

Kapitał własny (jednostki dominującej) 985 436 949 438 217 978205 738
Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:

 


Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych
---
Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów
---
Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego!

 

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-30.06.2021 r.: 4,5472

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-30.06.2020 r.: 4,4413

Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.06.2021 r.: 4,5208

31.12.2020 r.: 4,6148

Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na koniec 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PSr 1 2021 jednostkowy-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfSprawozdanie jednostkowe Comarch SA za I półrocze 2021
PSr 1 2021 skonsolidowany-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfSprawozdanie skonsolidowane Comarch SA za I półrocze 2021
PSr 1 2021 Sprawozdanie Zarządu-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Comarch SA z działalności w I półroczu 2021
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
Raport z przeglądu JSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2021
Raport z przeglądu SSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-31Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu


2021-08-31Iwona KasprzykProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk