• Odbierz prezent
COMARCH: Oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy (2021-02-20 09:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-4-2018 z dnia 2 marca 2018 r. o podpisaniu w dniu 2 marca 2018 r. przez konsorcjum firm Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie i Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Konsorcjum”) z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”) oraz RB-2-2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie oświadczenia ZUS o częściowym zakończeniu stosunku zobowiązaniowego powstałego na gruncie umowy na świadczenie usług utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS, a także RB-24-2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. i RB-26-2019 z dnia 8 listopada 2019 r. o podpisaniu, odpowiednio, porozumienia i ugody dotyczących Umowy ZUS KSI, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-17-2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. o podpisaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. aneksu do ww. Umowy, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z Umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono Konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie Umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od Umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21).
Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 zł netto (46 186 991,59 zł brutto). Pozostały zakres usług objętych Umową nie ulega zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCHInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-864Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II39A
(ulica)(numer)
012 646 10 00012 646 11 00
(telefon)(fax)
IR@comarch.plwww.comarch.pl
(e-mail)(www)
677-00-65-406350527377
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Paweł ProkopWiceprezes Zarządu
2021-02-19Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk