• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (2021-03-11 20:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021
Data sporządzenia:2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) od Pana Dawida Zielińskiego, działającego w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lub 2), art. 69a ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”): (i) w imieniu Piotra Kurczewskiego, (ii) w imieniu spółki JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: JR HOLDING S.A.) oraz (iii) Januarego Ciszewskiego oraz (ii) na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie - w imieniu stron porozumienia z dnia, tj. w imieniu własnym oraz podmiotów: GEMSTONE S.A. z siedzibą Krakowie, JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: JR HOLDING S.A.), POLSYNTES sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Glina, Piotra Kurczewskiego, Januarego Ciszewskiego i Janusza Sterna.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
CLC_zawiadomienie_11.03.2021_dz (1).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96 +48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.pl www.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11
Dawid Zieliński
Prezes Zarządu
2021-03-11Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-03-11Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk