• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki (2021-03-03 12:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) umowę (dalej: Umowa), na podstawie której Saule udzieli Columbus pożyczki w wysokości 8 mln zł (dalej: Pożyczka) w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy.

Pożyczka oprocentowana będzie na zasadach rynkowych. Spłata Pożyczki winna nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że Columbus ma możliwość spłaty Pożyczki przed tym terminem, jak również Saule ma możliwość zawnioskowania o spłatę części Pożyczki w kwocie 2 mln zł przed tym terminem. Saule ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach opisanych w Umowie, a związanych w szczególności z sytuacją finansową, która mogłaby mieć wpływ na spłatę Pożyczki. Zabezpieczeniem spłaty Pożyczki jest złożenie przez Columbus oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Zarząd Columbus wskazuje, iż Pożyczka zostanie przeznaczona na cele związane z finansowaniem segmentów farm fotowoltaicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.pl www.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-03-03Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-03-03Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk