• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów nabycia 7 projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 MW (2021-04-11 08:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr53/2021
Data sporządzenia: 2021-04-11
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umów nabycia 7 projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 52/2021 z dn. 11 kwietnia 2021 r. w którym poinformował o zawarciu umowy o współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2800 MW informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2021 r. zawarł umowy (dalej: Umowy) na podstawie których nabył prawa do 7 Projektów instalacji fotowoltaicznych (dalej: Projekty) o łącznej mocy 7 MW, posiadających pozwolenia na budowę.

Przeniesienie praw do Projektów nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zapłaty przez Columbus całej ceny sprzedaży (płatnej zgodnie z zapisami Umów w całości w dniu ich podpisania). Cena za Projekty ustalona została na zasadach rynkowych. Columbus ma prawo odstąpienia od Umów, w razie gdyby z przyczyn zawinionych leżących wyłącznie po stronie Sprzedających przeniesienie wszystkich opisanych w którejkolwiek z Umów praw do Projektu nie zostało dokonane w terminie 12 miesięcy od dnia zapłaty przez Columbus całej ceny sprzedaży oraz w przypadku niewykonania przez Sprzedającego zobowiązania do uporządkowania kwestii wskazanych w Umowach. Columbus może skorzystać z powyższego prawa w terminie 24 miesięcy od dnia zapłaty przez Columbus całej ceny sprzedaży.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.plwww.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-11Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-04-11Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-04-11Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk