• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Wyrażenie zgody przez Columbus Energy na udzielenie przez Saule S.A. licencji dystrybucyjnej oraz licencji produkcyjno-dystrybucyjnej produktu w postaci lameli łamaczy światła (2021-02-15 15:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr42/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Wyrażenie zgody przez Columbus Energy na udzielenie przez Saule S.A. licencji dystrybucyjnej oraz licencji produkcyjno-dystrybucyjnej produktu w postaci lameli łamaczy światła
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) w związku z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej z Columbus (o której mowa w raporcie ESPI nr 37/2020 z dn. 3 września 2020 r.) zwróciło się do Columbus z zawiadomieniem formalnym o zamiarze udzielenia licencji produktowej (na co w dniu dzisiejszym Columbus wyraził zgodę), dwóm różnym podmiotom, tj.:
a) podmiotowi (dalej: Licencjobiorca 1), który jest z jednym z liderów rynku zarządzania nieruchomościami w Europie (lub podmiotowi z jego grupy kapitałowej), wyłącznej licencji dystrybucyjnej produktu lameli - łamaczy światła z perowskitem dla portfela istniejących klientów i partnerów Licencjobiorcy 1, a także nowych klientów; licencja dotyczy terytorium 11 krajów europejskich; Licencjobiorca 1 złożył ofertę zaakceptowaną przez Saule na 4,35 mln euro za udzielenie licencji; okres trwania licencji 5 lat; Licencjobiorca 1 ma możliwość udzielania sublicencji za zgodą Saule;
b) podmiotowi (dalej: Licencjobiorca 2), który jest liderem światowym automatyki dla budownictwa, wyłącznej licencji produkcyjno-dystrybucyjnej produktu lameli - łamaczy światła z perowskitem dla portfela istniejących klientów i partnerów Licencjobiorcy 2, a także nowych klientów; licencja dotyczy 24 krajów europejskich; Licencjobiorca 2 złożył ofertę zaakceptowaną przez Saule na 8,0 mln euro za udzielenie licencji; okres trwania licencji 5 lat; Licencjobiorca 2 ma możliwość udzielania sublicencji za zgodą Saule.

Jednocześnie Zarząd Columbus informuje, iż w związku z wyrażeniem zgody na udzielenie licencji (o czym mowa powyżej), w dniu dzisiejszym Columbus zawarł z Saule oraz Licencjobiorcami 1 i 2 dwa osobne listy intencyjne (w każdym z listów intencyjnych stronami są Columbus, Saule oraz odpowiednio Licencjobiorca 1 lub licencjobiorca 2), dotyczące możliwości m.in. gwarancji inwestycji przez Columbus w zakresie transformacji energetycznej (PV/EV) i finansowania projektów PPA/PLA wskazanych przez Licencjobiorców 1 i 2 w okresie 5 lat na warunkach Columbus. Finansowaniem mogą być objęte zarówno nieruchomości należące do Licencjobiorców 1 i 2 jak i klientów i partnerów biznesowych Licencjobiorców 1 i 2 na terytoriach objętych listami intencyjnymi. Columbus zadeklarował, aby co najmniej 20% budżetu finansowania, o którym mowa w listach intencyjnych zostało przeznaczone na finansowanie projektów związanych z produktami Saule oraz (odpowiednio w drugim liście intencyjnym) Saule i Licencjobiorcy 2.
Licencjobiorcy 1 i 2 zagwarantowali z kolei, iż będą prowadzić aktywną promocję usług i produktów Columbus i Saule oraz je rekomendować w swoich organizacjach i na wszystkich terytoriach, a także wśród wszystkich klientów i partnerów biznesowych (w tym zakresie strony podpiszą umowy o współpracy do 28 lutego 2021 r. z Licencjobiorcą 1 oraz do 30 kwietnia 2021 r. z Licencjobiorcą 2).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.plwww.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-02-15Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-02-15Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk