• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie porozumienia dotyczącego przejęcia serwisu firmy Archeton, sprzedającego gotowe projekty domów. (2021-03-11 16:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia dotyczącego przejęcia serwisu firmy Archeton, sprzedającego gotowe projekty domów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z osobą fizyczną będącą 100% właścicielem Archeton sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Właściciel) porozumienie (dalej: Porozumienie), w sprawie zakupu firmy Archeton wraz z całym biznesem, który oferuje klientom zakup gotowych projektów domów.

W Porozumieniu Strony ustaliły, że zawiązana zostanie nowa spółka akcyjna (dalej: JV), do której Właściciel zobowiązał się wnieść aktywa związane z bieżącą działalnością Archeton sp. z o.o. (w tym: prawa do projektów, markę Archeton, kapitał intelektualny, know-how, oraz inne zasoby związane z prowadzeniem działalności przez Archeton sp. z o.o.). Columbus z kolei odpowiedzialny będzie za finansowanie Projektu, prowadzenie prac związanych z rozwojem i promocją biznesu, który będzie działał w ramach Projektu. Obie Strony w nowoutworzonej JV będą uczestniczyły jako akcjonariusze, gdzie Właściciel będzie posiadał 15% akcji.

Strony uzgodniły, że właściwa umowa o współpracy i akt założycielski JV będą podpisane do 15 maja 2021 r.
Za sprzedaż aktywów przez Właściciela koniecznych do realizacji Projektu, będzie przysługiwać mu wynagrodzenie gotówkowe (w wysokości wynikającej z wyceny Archeton i negocjacji Stron), akcje Columbus z przyszłej nowej emisji oraz 15% akcji w JV.

Columbus i Właściciel określili następujące prawa: prawo pierwszeństwa nabycia udziałów sprzedawanych przez drugą stronę w JV; prawo przyłączenia się do transakcji sprzedaży udziałów realizowanej przez drugą Stronę (tag along); prawo żądania, aby druga Strona przyłączyła się do transakcji (drag along).

Szczegółowe postanowienia umowy o współpracy, które będą wiązać Strony, zostaną wynegocjowane na bazie założeń określonych w Porozumieniu i tak długo, jak taka umowa o współpracy nie zostanie podpisana przez właściwie umocowanych reprezentantów Stron, Porozumienie nie będzie miało charakteru wiążącego.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96 +48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.plwww.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11
Dawid Zieliński
Prezes Zarządu
2021-03-11Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-03-11Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk