• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: Wydanie akcji emisji nr 9 (2021-02-16 16:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Wydanie akcji emisji nr 9
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cognor Holding SA („Emitent”) podaje, iż 16 lutego 2021 roku wydał 45 680 246 sztuk akcji emisji nr 9 wyemitowanych ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wydanie akcji nastąpiło poprzez dostarczenie akcji przez Pośrednika Rejestracyjnego na rachunki inwestycyjne wskazany przez podmioty, które złożyły żądanie konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje emisji nr 9.

Po wydaniu akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 254 430 994,50 zł i dzieli się na 169 620 663 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.
Ogólna liczna głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 169 620 663.

Jednocześnie Emitent podaje, iż wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi obecnie 8 025 300 zł.

Mając powyższe na względzie Emitent w ramach warunkowego kapitału zakładowego jest uprawniony do wyemitowania jeszcze 5 350 000 szt. akcji emisji nr 9 i 200 szt. akcji emisji nr 10.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk