• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: Warunkowa rejestracja akcji emisji nr 9 w KDPW (2021-03-30 19:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji emisji nr 9 w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 30.03.2021 roku powziął informację z Krajowego Depozytu Wartościowego (dalej: „KDPW”) o zawarciu na wniosek Spółki Umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1 800 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda, emisji nr 9 oraz oznaczyć je kodem PLCNTSL00014 („Akcje”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (dalej: „GPW”), nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Informacja o zarejestrowaniu Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego Krajowego Depozytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk