• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: Ustalenie Terminu Wypłaty Dywidendy (2021-07-27 12:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr60/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Ustalenie Terminu Wypłaty Dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) podaje, iż Rada Nadzorcza w dniu
27 lipca 2021 r. działając stosownie do treści przepisu art. 348 §5 Ksh oraz upoważnienia walnego zgromadzenia zawartego w uchwale nr 17 z dnia 30 czerwca 2021 roku ustaliła
Termin Wypłaty Dywidendy na dzień 11 października 2021.

Emitent przypomina, iż walne zgromadzenie ustaliło Dzień Dywidendy na dzień
30 września 2021 roku zaś wysokość dywidendy na 0,15 zł na jedną akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk