• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: Powołanie zarządu Emitenta (2021-03-09 20:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Powołanie zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza powołała w dniu 9 marca 2021 roku na kolejną pięcioletnią kadencję Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – Przemysław Sztuczkowski
Wiceprezes Zarządu – Przemysław Grzesiak
Członek Zarządu – Krzysztof Zoła
Członek Zarządu – Dominik Barszcz

Sylwetki powołanych członków zarządu:

Przemysław Sztuczkowski, Prezes Zarządu
Pan Przemysław Sztuczkowski posiada wykształcenie średnie: ukończył Pomaturalne Studium Obsługi Ruchu Turystycznego (specjalność: technik obsługi ruchu turystycznego).
Pan Przemysław Sztuczkowski kolejno pracował:
od roku 1990 – prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Złomrex” (obecna nazwa 4Workers Przemysław Sztuczkowski);
od roku 2002 do roku 2011 – Złomrex S.A. jako Prezes Zarządu;
od 16 lutego 2011 – oddelegowany przez Radę Nadzorczą COGNOR S.A. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu;
od 13 marca 2011 – COGNOR HOLDING S.A. jako Prezes Zarządu;
od 2016 r. Prezes Zarządu Cognor S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Sztuczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w innych podmiotach będącymi konkurencyjnymi wobec Emitenta, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.
Przemysław Grzesiak – Wiceprezes Zarządu
Pan Przemysław Grzesiak posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inżynier), ukończył Wydział Metalurgiczny Politechniki Częstochowskiej (specjalność energetyka cieplna, budowa pieców przemysłowych).
Pan Przemysław Grzesiak kolejno pracował:
1989 – 1990 – „Piecoexport” jako mistrz robót remontowych;
od roku 1990 – Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Złomrex” (obecna nazwa 4Workers Przemysław Sztuczkowski) jako dyrektor;
od roku 2002 do roku 2011 – w Złomrex S.A. jako Wiceprezes Zarządu;
od roku 2011 do 12.2016 r. – Huta Stali Jakościowych S.A. jako Prezes Zarządu;
od 9 stycznia 2012 r. – COGNOR HOLDING S.A. jako Wiceprezes Zarządu;
od 2016 r. Członek (a następnie Wiceprezes) Zarządu Cognor S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Grzesiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w innych podmiotach będącymi konkurencyjnymi wobec Emitenta, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Zoła - Członek Zarządu
Pan Krzysztof Zoła posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydział Zarządzania
i Marketingu Politechniki Częstochowskiej, specjalność Zarządzanie i Marketing w Przemyśle Maszynowym.
Doświadczenie zawodowe:
1996 – 2002 w Kredyt Bank S.A. jako specjalista kredytowy;
2002 do 2011 r. w spółce ZŁOMREX S.A. jako Dyrektor Finansowy oraz członek Zarządu, po przekształceniach organizacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta Pan Krzysztof Zoła pełni funkcję członka zarządu i Dyrektora Finansowego w COGNOR HOLDING S.A oraz członka Zarządu COGNOR SA.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Zoła nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w innych podmiotach będącymi konkurencyjnymi wobec Emitenta, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Dominik Barszcz - Członek Zarządu
Pan Dominik Barszcz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalność – rachunkowość (2000r.). W 2002 roku ukończył Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: strategie podatkowe oraz uzyskał certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów.
Doświadczenie zawodowe:
2000 r. do 2003 r. – Specjalista ds. Bankowości w ZŁOMREX S.A.
2003 r. do 2008 r. – Z-ca Głównego Księgowego w ZŁOMREX S.A.
2008 r. do 2011 r. – Główny Księgowy oraz Dyrektor Informatyki w ZŁOMREX S.A.
2011 do nadal – Główny Księgowy oraz Dyrektor Informatyki w COGNOR HOLDING S.A. i od 2014 roku jako członek zarządu;
od 2016 r. Członek Zarządu Cognor S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dominik Barszcz nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w innych podmiotach będącymi konkurencyjnymi wobec Emitenta, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk