• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: Informacja o znacznym pakiecie akcji w kapitale Emitenta (2021-02-22 18:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Informacja o znacznym pakiecie akcji w kapitale Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 22 lutego 2021 roku otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie w trybie art. 65 Ustawy o ofercie
o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta przez „The Troesh Family Foundations” z siedzibą w 1370 Jet Stream Drive, Suite 100 Henderson, NV 89052, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: Akcjonariusz).
Zgodnie z zawiadomieniem:
a) Akcjonariusz nabył w dniu 16 lutego 2021 roku 19.227.196 akcji emisji nr 9 (dalej: Akcje) w wyniku konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na Akcje. Nabyte Akcje stanowią 11,34% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 19.227.196 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 11,34% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu,
b) Przed dokonaniem ww. nabycia Akcjonariusz nie posiadał Akcji Emitenta,
c) Nie występują podmioty zależne posiadające akcje Emitenta,
d) Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk