• Odbierz prezent
Codeaddict S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Nessie Research Lab Maroń Turkowska sp.j. (2021-02-17 08:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Codeaddict S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z Nessie Research Lab Maroń Turkowska sp.j.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został pomiędzy Codeaddict S.A. a Nessie Research Lab Maroń Turkowska sp.j. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio: „Nessie Research Lab” „Strony”) list intencyjny w zakresie rozpoczęcia rozmów mających doprowadzić do nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy Stronami.
Nessie Research Lab jest podmiotem budującym dedykowane zespoły sprzedaży w sektorze IT, które działają na pierwszym, kluczowym etapie procesu pozyskania leada.
Zamiarem Spółki jest przejęcie Nessie Research Lab, co zdaniem Spółki może m.in. przyczynić się do przyspieszenia w zakresie rozwoju bieżącego biznesu, wsparcia nowych działań sprzedażowych oraz zbudowania nowej, silnej grupy kapitałowej na polskim rynku, o komplementarnych kompetencjach.
Spółka przewiduje m.in. możliwość wyemitowania nowych akcji na potrzeby realizacji przejęcia Nessie Research Lab jak również przeanalizuje możliwość zaproponowania wspólnikom Nessie Research Lab objęcia funkcji w Zarządzie Spółki.
List intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy, natomiast szczegółowe zasady i sposób realizacji wspólnych działań takich jak m.in. forma przejęcia, terminy, czy cena nabycia Nessie Research Lab, ustalane zostaną na etapie przyszłych rozmów pomiędzy Stronami.
Strony zakładają, że podpisanie umowy szczegółowo regulującej wspólne działania Stron, powinno nastąpić w ciągu najbliższych trzech tygodni.
List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron, ale jego zawarcie może być dla Emitenta istotne z uwagi na rozpoczęcie rozmów z podmiotem, którego współpraca z Emitentem może przynieść dla niego znaczące korzyści.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Gianluca Acquasanta-RassumowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk