• Odbierz prezent
Codeaddict S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego (2022-05-26 17:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Codeaddict S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Codeaddict S.A. („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 26.05.2022 roku zgodnie z sugestią otrzymaną od biegłych rewidentów analizujących sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu aktualizacji nakładów poniesionych na realizowane projekty w związku z ustaleniem przez biegłych rewidentów, iż na tym etapie prowadzone projekty nie spełniają warunków uznania za prace rozwojowe zgodnie z zasadami rachunkowości.

Dokonano odpisu aktualizującego w łącznej kwocie 1 063 405,15 PLN, z czego 243 383,58 PLN stanowią nakłady poniesione w 2021 roku i obniżą wynik finansowy tego okresu, a nakłady w wartości 820 021,57 PLN obniżą wynik roku poprzedniego.

Odpisy zostaną ujawnione w jednostkowym rocznym sprawozdaniu Spółki za rok 2021, w pozycji "pozostałe koszty operacyjne" w Rachunku Zysków i Strat i obniżą bezpośrednio wynik jednostkowy o kwotę 243 383,58 PLN oraz kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 o 1 063 405,15 PLN. Odpisy mają charakter niegotówkowy i jednorazowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Gianluca Acquasanta-RassumowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk