• Odbierz prezent
Coca-Cola

21 kwietnia legendarny producent napojów Coca-Cola opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Zysk wypracowany przez spółkę okazał się wyższy niż przed rokiem. Osiągnięte wyniki przewyższyły tez oczekiwania analityków. Spółka spodziewa się jednak istotnego wpływu sytuacji związanej z koronawirusem w kolejnym kwartale. Coca-Cola w najbliższym czasie nie przedstawi prognozy wyników na cały rok.

 

21 kwietnia we wtorek przed sesją na amerykańskim rynku, Coca-Cola opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 8,60 mld USD. Były one niższe o 1% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przewyższyły jednak oczekiwania analityków z Wall Street, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 8,28 mld USD. W I kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 2,78 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 64 centy, a skorygowany zysk na akcję 51 centów. Okazał się on wyższy od szacunków analityków, którzy spodziewali się zysku na akcję na poziomie 44 centów. Dla porównania w analogicznym kwartale ubiegłego roku zysk netto wyniósł 1,68 mld USD, a zysk na akcję 39 centów.

Coca-Cola poinformowała, że zamknięcie kin, restauracji i stadionów z powodu koronawirusa wywiera szkodliwy wpływ na jej działalność, co przełoży się na wyniki finansowe w drugim kwartale. Przed wprowadzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem sprzedaż wzrosła o 3% na koniec lutego. W marcu zwiększył się popyt sklepów spożywczych i e-commerce na jej produkty na niektórych rynkach. Około połowa przychodów spółki pochodzi z konsumpcji domowej.

W swym oświadczeniu spółka stwierdziła, że ostateczny wpływ na II kwartał i cały 2020 r. nie jest znany w tym czasie i będzie w dużym stopniu zależeć od trwania wymogu dystansu społecznego, a także od tempa ożywienia makroekonomicznego. Spółka dodała, ze jednak wpływ na II kwartał będzie istotny. Coca-Cola poinformowała, że w najbliższym czasie nie przedstawi prognozy wyników w całym 2020 roku ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Dobre wyniki spółki ucieszyły inwestorów. Kurs akcji Coca-Coli wzrósł o 1,7% w notowaniach przedsesyjnych.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk