• Odbierz prezent
Co zrobi bank centralny? Oto jak przewidzieć jego działania

Bank centralny jest często traktowany jako alfa i omega gospodarki. Mimo, że w teorii tak być nie powinno, jego decyzje są często źródłem wszelkiego rodzaju zawirowań ekonomicznych – od kryzysów, przez stagnację aż po wielkie boomy gospodarcze.Umiejętność przewidywania działań banku centralnego jest niezwykle cenna, bo tzw. niespodziewane decyzje wywołują największy wpływ na rynki finansowe, a zatem na Twój portfel. Dobrze wtedy być o krok do przodu, czyli przewidzieć nieprzewidywalne. Brzmi niemożliwie? Zapraszam do artykułu, w którym opowiem jak to zrobić.

Zacznijmy od odrzucenia standardowego toku myślenia. Aby móc prognozować co zrobi garstka ludzi zasiadających w radzie polityki pieniężnej nie wystarczy sama analiza kilku wskaźników ekonomicznych – do nich każdy ma dostęp. Nie wystarczą też próby odszyfrowywania wykalkulowanych oświadczeń prezesów banków centralnych – one działają tylko dezorientująco, bo analizując je błędnie zakłada się, że ktoś chce coś w tej wypowiedzi ukryć. A przecież jaki byłby tego sens? Gdyby bank centralny chciał coś przekazać, na pewno zrobiłby to otwarcie, nie narażając się na błędną interpretację. Nie mówiąc już o próbach zgadywania mowy ciała czy tonu głosu prezesów, na które może wpłynąć mnóstwo czynników niezwiązanych z decyzją gospodarczą.Standardowy model prognozowania działań banku centralnego po prostu nie działa.

Jedynym wyjściem jest nauczyć się myśleć tak, jak bank centralny. Jak to zrobić? Oto kilka kroków, które Ci w tym pomogą. Nie otrzymasz tu gotowych odpowiedzi, ale pytania, na które powinieneś sobie w takiej analizie odpowiedzieć.

KROK 1: Sprawdź, co jest celem banku centralnego i oceń jego wiarygodność

To podstawa. Oficjalny cel działania banku centralnego jest zazwyczaj prosty – np. utrzymanie wskaźnika inflacji w określonym z góry przedziale. Lub dbanie o wzrost gospodarczy. Lub utrzymanie kursu waluty w określonym paśmie wahań. Lub niskie bezrobocie. Opcji jest trochę.

Jednak znajomość celu to nie wszystko. Aby nauczyć się myśleć jak bank centralny należy przede wszystkim przeanalizować, czy cel ten był spełniany w ostatnich latach. Przecież nikt nie rozlicza z tego banków centralnych.

Aby ocenić wiarygodność banku centralnego, należy zestawić cel banku z twardymi danymi i wskaźnikami. Jeżeli na przykład celem jest stabilna inflacja na poziomie 1,5-3,5%, to czy można nazwać wiarygodnym bank kraju, w którym przez 2 lata utrzymywała się deflacja?Nie bardzo. To samo dotyczy innych wskaźników.Jeżeli z analizy wynika, że bank nie jest wiarygodny, warto się rozdrobnić na szczegóły i zapytać się dlaczego tak może być. Opcje są dwie:

  • Bank nie potrafi osiągać swojego celu

Ta opcja objawiać się będzie chaosem na rynkach finansowych – niestabilnymi notowaniami indeksów czy kursów walut.Być może bankowi centralnemu brakuje narzędzi, wiedzy czy niezależności. Jeżeli tak jest, dla dalszej analizy zakładamy, że bank PRÓBUJE osiągać cel (to bardzo ważne) i prawdopodobnie opiera się na utartych ekonomicznych schematach, które nie działają. Bank działa chaotycznie, ale ten chaos można przewidzieć, bo bank będzie wtedy zawsze działał w reakcji na twarde dane, zamiast działać przewidująco. Aby przewidzieć co zrobi taki bank, wystarczy zajrzeć do podręcznika makroekonomii i znaleźć najbardziej prostolinijną odpowiedź.

  • Bank po cichu realizuje inny cel

Objawem tej sytuacji jest względna stabilność na rynkach finansowych przy jednocześnie widocznym niespełnianiu oficjalnego celu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, możemy być niemal pewni, że bank centralny ma na sumieniu skok w bok i oddanie się innemu celowi.Wtedy należy poszukać, co jest rzeczywistym celem banku centralnego. To raczej trudne zadanie i wymaga trochę zachodu. Trzeba bowiem przeanalizować pulępotencjalnych wskaźników i ocenić ich względną stabilność w ostatnich latach oraz tendencje. Do tej puli, poza inflacją, należy zaliczyć: wzrost gospodarczy, stopę bezrobocia, stopę procentową, bilans handlowy, kurs waluty, saldo budżetu państwa, sumę bilansową banku centralnego oraz ceny indeksów giełdowych.

Jeżeli znajdziesz wskaźnik, który wygląda albo na podejrzanie stabilny, albo na wyraźnie tendencyjny – możesz (z dużą rezerwą) założyć, że bank realizuje ten cel. Warto jednak poszukać na to założenie dowodów w wypowiedziach polityków banku centralnego – być może np. zbyt często wspominają o bilansie handlowym, gdy celem jest inflacja?

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Paweł Buchała

Project Manger projektu TradingDot  Zwolennik łączenia analizy Price Action z informacjami makroekonomicznymi.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk