• Odbierz prezent
Kurs akcji Play wzrósł po tym, gdy Spółka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
Z artykułu dowiesz się:

- O wynikach finansowych Play Communications w I półroczu 2017 r.
- o notowaniach Play Communications

Play Communications opublikował swoje wyniki za I półrocze 2017 r. Grupa Kapitałowa Spółki wciąż jest zyskowna, jednak zauważalny jest znaczny spadek zysku netto. Jak w związku z tym maja się notowania Play na GPW?

 

Wyniki finansowe Play

Play Communications S.A., wykazał w swoim sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r., przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Play Communications zwiększyły się z ponad 2,9 mld zł w I półroczu 2016 r. do ponad 3,2 mld zł w I półroczu 2017 r.

Pomimo wzrostu przychodów operacyjnych, zysk operacyjny zmniejszył się z 615 mln zł w I półroczu 2016 r. do 435,4 mln zł w I półroczu 2017 r. Skutkiem tego było zmniejszenie zysku netto za okres z 176,1 mln zł w I półroczu 2016 r. do 57,5 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. Wyniki finansowe w I półroczu 2017 r. są więc istotnie gorsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

 

Struktura majątku i źródeł finansowania

Stan posiadanych przez Grupę Kapitałową Spółki aktywów zwiększył się z ponad 8,7 mld zł na koniec grudnia 2016 r. do niemal 10,4 mld zł na koniec I półrocza 2017 r. Na koniec czerwca 2017 r. około 52,02% aktywów stanowiły aktywa trwałe, natomiast około 47,98% aktywa obrotowe. Aktywa te były finansowane jedynie w 13,45% z kapitałów własnych, natomiast w 86,55% z kapitałów obcych.

 

Cash flow

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie w I półroczu 2017 r. Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej były natomiast ujemne. Skutkiem tego było zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 70 mln zł.

 

Notowania Play

Kurs akcji Play zyskuje pomimo nieznacznego pogorszenia wyniku finansowego netto.

Kurs akcji Play 22-08-2017

 

Tuż przed godziną 10:00, kurs 1,38%. Pomimo spadku zysku rdr, inwestorzy mogli oczekiwać znacznie niższych wyników, o czym może świadczyć spadek kursu akcji Play w ostatnich dniach. Ponadto, spadek zysku netto może być sytuacją jedynie przejściową. Wciąż zwiększają się również przychody Grupy Kapitałowej Spółki, choć jak widać nie zawsze za wzrostem przychodów stoi również wzrost zysku netto.

Nie wiadomo również na ile, na wzrost kursu akcji mogą wpływać prowadzone na akcjach Play działania stabilizujące.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk