• Odbierz prezent
Co to są akcje giełdowe? Definicja spółki akcyjnej

Zaczynamy Najlepszy Kurs Inwestowania w Akcje od zera, czyli dla osób początkujących, które chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem na rynkach kapitałowych. Z pierwszej lekcji dowiesz się czym m.in. są akcje, jak działa spółka akcyjna, a także ile spółek jest notowanych na warszawskiej giełdzie.

 

Akcja giełdowa - definicja

Akcja to papier wartościowy, który potwierdza to, że jego posiadacz jest uczestnikiem spółki akcyjnej, czyli jednym z jej współudziałowców. 

Mówiąc prościej, posiadając akcje jakiejś spółki, jesteśmy jej współwłaścicielami, co daje nam prawo m.in. do udziału w zyskach (dywidendy), czy głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Każda spółka akcyjna posiada konkretną liczbę akcji o równej wartości i to ile procent ich posiadamy określa jaki mamy wpływ na jej działalność. Wartość wszystkich akcji określa kapitał zakładowy nazywany też kapitałem akcyjnym. 

W Polsce akcje spółek są niepodzielne (czyli nie można mieć mniej niż jednej akcji lub np. 100,5), zbywalne (czyli można je sprzedać, a co za tym idzie również kupić) oraz od niedawna również zdematerializowane (nie mają fizycznej formy, występują w formie wirtualnego rejestru).

 

Akcje i udziały - czy to to samo?

Akcje występują w spółce akcyjnej i są niepodzielne, a także zawsze o identycznej wartości. Udziały w spółce zoo, mogą być różnej wartości i nie są niepodzielne. Często potocznie akcje określa się mianem udziałów, nie należy jednak stawiać znaku równości pomiędzy akcją a udziałem w spółce.

 

Pierwsza spółka akcyjna na świecie

Pierwsza spółka akcyjna została założona w 1602 r. i była to Holenderska Kompania Wschodnioindyjska. Emitowanie przez nią akcji pozwoliło jej na skuteczne zbieranie pieniędzy na budowę okrętów i finansowanie kolonialnych wypraw. Sukces pierwszej spółki akcyjnej skłonił do zbierania funduszy w podobny sposób inne firmy.

 

Papiery wartościowe - definicja

Jest to dokument (w formie fizycznej lub wirtualnej), który określa pewne prawa majątkowe, czyli po prostu udowadnia, że jestem właścicielem czegoś, mam do czegoś prawo. Tak więc akcja potwierdza, że jestem jednym ze współudziałowców w spółce akcyjnej. Papiery wartościowe są zbywalne (czyli można nimi handlować), a do ich grona należą również m.in., obligacje, certyfikaty inwestycyjne, czy prawa poboru. 

 

Kim jest akcjonariusz? Co to jest akcjonariat?

Osoba lub też instytucja posiadająca akcje staje się akcjonariuszem, zaś wszyscy akcjonariusze tworzą akcjonariat danej spółki akcyjnej.

Jeżeli ktoś posiada przynajmniej 50% +1 akcji danej spółki to nazywany jest akcjonariuszem większościowym. Taka osoba lub instytucja ma wówczas kontrolę nad decyzjami zapadającymi w spółce.

 

Co to jest spółka akcyjna?

Jak nietrudno się domyślić, spółka akcyjna to taka, w której kapitał zakładowy został wniesiony przez akcjonariuszy, a jej akcje można kupować i sprzedawać. Nie zawsze jest jednak tak, że wejście w posiadanie akcji jakiejś spółki jest łatwe i ogólnodostępne. 

W ramach kursu inwestowania w akcje skupimy się wyłącznie na spółkach akcyjnych o charakterze publicznym, czyli takich które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić wartość akcji danej spółki, gdyż jest ona objęta notowaniami ciągłymi. Spółki publiczne, czyli inaczej giełdowe, wystawiają część lub całość swoich akcji do publicznego obrotu na giełdzie i dzięki temu tak naprawdę każdy może stać się ich współwłaścicielem w zależności od tego ile posiada kapitału i ile akcji jest dostępnych w wolnym obrocie.

Wartość spółki giełdowej to inaczej jej kapitalizacja rynkowa - liczy się ją w banalny sposób: liczbę wszystkich akcji należy pomnożyć przez ich cenę.

 

Akcje na giełdzie i spółka giełdowa (publiczna) - podsumowanie

Oczywiście, spółek giełdowych jest znacznie mniej niż wszystkich zarejestrowanych spółek akcyjnych:

  • na warszawskiej GPW notowanych jest 445 spółek (w tym 48 zagranicznych)
  • na tzw. małej giełdzie, czyli NewConnect notowanych jest 378 spółek (6 zagranicznych)

 

 

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk