• Odbierz prezent
Co to jest zlecenie giełdowe? Rodzaje zleceń giełdowych

Decyzje które uczestnicy rynku podejmują na giełdzie papierów wartościowych są wyrażane za pośrednictwem zleceń giełdowych, nazywanych również zleceniami maklerskimi. 

 

Czym jest zlecenie giełdowe i co musi zawierać?

Na warszawskiej giełdzie zlecenia od inwestorów są przyjmowane przez dom maklerski, w którym prowadzą oni rachunek. Dom maklerski następnie wysyła je do systemu transakcyjnego GPW (system UTP od Nasdaq), gdzie zostają one umieszczone w arkuszu zleceń dla konkretnej spółki lub natychmiast zrealizowane na aktualnych warunkach rynkowych. Zlecenia, których ważność wygaśnie przed realizacją, zostają usunięte z systemu transakcyjnego giełdy i tym samym z orderbooka.

Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane, trafia ono do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który odpowiada za jego rozliczenie, czyli przekazanie akcji z rachunku sprzedającego na rachunek kupującego, a także transfer pieniędzy od kupującego do sprzedającego. 

 

Zlecenia giełdowe to tak naprawdę nasze oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, najczęściej akcji spółek giełdowych. Każde zlecenie maklerskie musi zawierać mniej lub bardziej oczywiste informacje:

 • najbardziej oczywista jest nazwa waloru, którego dotyczy zlecenie, czyli po prostu symbol instrumentu, na którym chcemy przeprowadzić transakcję. Symbol spółki na giełdzie to inaczej ticker, na GPW ma on trzy litery. Zlecenie złożone na akcjach CD Projekt będzie oznaczone symbolem WSE:CDR. Mała ciekawostka - ticker spółki najczęściej jest tworzony od jej nazwy, nie jest to jednak wymóg konieczny. Np. spółka AmRest Holdings ma ticker EAT (jest operatorem sieci gastronomicznych), a notowane na giełdzie NYSE Ferrari ma symbol RACE.
 • równie oczywisty jest rodzaj oferty: czy jest to kupno czy sprzedaż (oczywiście nie możemy złożyć zlecenia sprzedaży akcji, których nie posiadamy. Istnieje transakcja tzw. krótkiej sprzedaży, która pozwala księgować zysk na spadkach konkretnego waloru, ale działa to na innej zasadzie, o czym opowiem szerzej w przyszłości.)
 • wolumen transakcji, czyli ile papierów wartościowych chcemy kupić lub sprzedać
 • termin ważności zlecenia, czyli okres po którym zlecenie zostanie usunięte w przypadku, gdy nie wystąpią warunki do jego wykonania. Domyślnie zlecenia mają ważność do końca sesji giełdowej, w dniu, w którym zostały umieszczone w arkuszu zleceń. 
 • bardzo istotną informacją w każdym zleceniu maklerskim jest typ ceny. Określa ona w jakich warunkach zlecenie zostanie zrealizowane (np. po każdej cenie, po cenie rynkowej, czy po osiągnięciu założonego limitu)
 • Dodatkowe warunki realizacji zlecenia (jeśli występują). Mowa tutaj m.in. o limicie aktywacji zlecenia, wielkości ujawniania, czy minimalnej wielkości wykonania, o których w dalszej części tekstu.

 

Najważniejsze rodzaje zleceń giełdowych - z limitem ceny, PKC, PCR

 

 • Podstawowym rodzajem zlecenia jest PKC, czyli po każdej cenie (market order). Najczęściej zapewnia ono natychmiastową i pełną realizację naszej oferty, ale wiąże się z pewnymi istotnymi zagrożeniami, zwłaszcza w przypadku mniej płynnych spółek.

 

 • Na pierwszy rzut oka identycznym zleceniem jest PCR (po cenie rynkowej), ale jednak w zasadniczy sposób różni się od PKC. Podobnie jak PKC jest ono realizowane po dowolnej, aktualnie najkorzystniejszej cenie kupna lub sprzedaży, ale jeżeli nie uda się go pokryć w całości po tej cenie, to jest ono zamieniane na zlecenie z limitem, który jest równy cenie tej zrealizowanej części transakcji. Jest to znacznie bezpieczniejszy rodzaj zlecenia natychmiastowego.
 • Zlecenie z limitem to takie, w którym ustalamy wartość graniczną po jakiej jesteśmy w stanie kupić lub sprzedać akcje. Takie zlecenia najczęściej po złożeniu staje się zleceniem oczekującym na realizację w arkuszu zleceń.

 

Termin ważności zlecenia giełdowego

Jest to równie istotny parametr zlecenia, o którym wielu początkujących inwestorów zapomina, dlatego domyślnie każde zlecenie ma tzw. ważność domyślną (WD), inaczej na dzień bieżący, czyli do końca sesji giełdowej, na której zostało złożone. Jeżeli np. złożymy zlecenie w niedzielę, to i tak zostanie ono przyjęte do realizacji dopiero w poniedziałek. Jeżeli podczas poniedziałkowej sesji nie zostanie zrealizowane, to o północy z poniedziałku na wtorek zostanie usunięte.

Inne typy ważności zleceń:

 • WDD: ważność do określonego dnia. Wybieramy datę, po przekroczeniu której zlecenie oczekujące zostaje usunięte (po zakończeniu sesji w tym dniu)
 • WDC: ważność do określonego czasu. Oprócz daty wygaśnięcia zlecenia możemy też wybrać godzinę w trakcie trwania sesji, po której zlecenie oczekujące zostanie anulowane
 • WDA: ważne na czas nieograniczony. Zlecenie oczekujące z takim terminem ważności nie wygasa z czasem, ale większość DM usuwa je po roku od złożenia, po to by nie zaśmiecały arkusza zleceń 
 • WDF: ważne na fixing - jest to zlecenie ważne do najbliższej fazy otwarcia, zamknięcia lub równoważenia notowań. W przypadku systemu notowań ciągłych działa bardzo podobnie do WDD
 • WLA: (wykonaj lub anuluj) nie jest to parametr dot. terminu a sposobu realizacji zlecenia. Musi ono zostać zrealizowane w całości w momencie przekazania do arkusza zleceń. Jeżeli nie ma ku temu warunków, zlecenie zostaje anulowane.
 • WIA: (wykonaj i anuluj) często mylone z WLA, również musi zostać zrealizowane natychmiast po przekazaniu do arkusza, jednak niekoniecznie w całości. Pozostała część niezrealizowanego zlecenia zostaje anulowana.

 

Dodatkowe warunki realizacji zlecenia giełdowego

 • WUJ (wielkość ujawniania): w przypadku większych zleceń możemy wybrać jaka część wolumenu danego zlecenia będzie ujawniana i przyjęta do realizacji. Po realizacji części ujawnianej, kolejna część pokaże się w arkuszu zleceń. Min. WUJ to 10 szt. akcji. Np zlecenie kupna 1500 akcji możemy podzielić na WUJ 500 szt. (czyli będzie realizowane w trzech pozornie osobnych zleceniach, jednak taniej niż 3 osobne zlecenia).
 • MWW (minimalna wielkość wykonania): parametr określa minimalną część naszego zlecenia, jaka musi zostać zrealizowana natychmiast. Np. zlecenia kupna 1500 akcji ma MWW 500, co oznacza że nie może być zrealizowane w mniejszej części niż 1/3

 

Czytaj także: Jak wykorzystać arkusz zleceń w handlu na giełdzie? Darmowy arkusz zleceń - gdzie go szukać?

Czym jest arkusz zleceń na giełdzie? W jaki sposób i dlaczego warto z niego korzystać?  Jakie nie do końca oczywiste informacje można wyciągnąć z orderbooka, a także w jaki sposób uzyskać dostęp do niego za darmo?   Do czego służy arkusz zleceń? Arkusz zleceń to aktualizowane w czasie rzeczywisty.. Czytaj
Jak wykorzystać arkusz zleceń w handlu na giełdzie? Darmowy arkusz zleceń - gdzie go szukać?

 

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk