• Odbierz prezent
Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami?
fot. freepik.com

Formacje odwrócenia trendu

Spekulanci oraz inwestorzy zdecydowanie częściej szukają oznak odwrócenia aktualnej tendencji niż jej kontynuacji. Wynika to głównie z psychologii inwestowania. Zdecydowanie przyjemniej jest kupić w dołku i sprzedać w okolicach wierzchołka niż dokonać zakupu już po jakimś wzroście. W jaki sposób inwestorzy określają punkt zwrotny na wykresie? Korzystają z analizy technicznej? Może wykorzystują mechanizmy analizy fundamentalnej? Sprawdźmy jakie są najpopularniejsze symptomy odwrócenia trendu.

 

Co to jest trend?

Skoro mówimy o odwracaniu trendu to na początku musimy w prawidłowy sposób rozumieć czym tak naprawdę jest trend.

Trend- powtarzające się zależności pomiędzy kształtowaniem punktów ekstremalnych na wykresie cenowym. W tendencji wzrostowej kolejne wierzchołki oraz dołki umiejscowione są na coraz to wyższych poziomach. Dla trendu spadkowego punkty ekstremalne tworzą się na coraz to niższych pułapach cenowych. Każda inna relacja dołków i wierzchołków tworzy trend boczny, inaczej nazywany konsolidacją.

Dlaczego łatwiej jest handlować zgodnie z trendem, a nie przeciwnie do niego? Po pierwsze nasze wejścia nie muszą być aż tak precyzyjne. Jeżeli prawidłowo określiliśmy panujący trend to jest zdecydowanie większa szansa na jego utrzymanie niż na jego odwrócenie. W przypadku handlu przeciwnie do panującego trendu zajmowanie pozycji musi być bardziej precyzyjne i jeżeli przegapimy moment końca korekty to utrzymywanie otwartej transakcji może być dla nas niezwykle kosztowne. Jakie są najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu w analizie technicznej?

 

Czytaj również: Dlaczego trend jest Twoim największym przyjacielem?

 

Co to są formacje odwrócenia trendu?

Formacja odwrócenia trendu - układ cenowy występujący w analizie technicznej, który informuje o możliwości odwrócenia panującego na rynku trendu wzrostowego lub spadkowego. Formacje odwrócenia trendu nie obejmują tendencji bocznej.

W przypadku kształtowania się formacji odwrócenia trendu niezwykle istotny jest odpowiedni timing, czyli moment, w którym decydujemy się na otwarcie naszej pozycji. Zwykle będziemy musieli czekać do pełnego ukształtowania się formacji cenowej. Zarządzanie kapitałem w przypadku układów odwracających trend jest kluczowe. Mowa nie tylko o zabezpieczaniu pozycji poprzez zlecenia stop loss (SL), ale przede wszystkim o odpowiednim szacowaniu ryzyka. W końcu zajmując pozycje na odwróceniu tendencji nasze oczekiwania co do przyszłych zysków powinny być znacznie większe niż w przypadku kontynuacji. To też jest kolejny powód, dla którego większość inwestorów chce wyłapać moment odwrócenia trendu, a nie jego kontynuacji.

 

Lista formacji odwrócenia trendu

Najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu należą do grupy klasycznych formacji cenowych. Ich pojawienie się nie gwarantuje odwrócenia trendu, a jedynie sygnalizuje taką możliwość.

Jak wygląda lista najpopularniejszych formacji zapowiadających koniec panującego trendu?

- Formacja głowy z ramionami RGR

- Odwrócona formacji głowy z ramionami oRGR

- Formacja podwójnego dna oraz podwójnego wierzchołka

- Formacja spodka

- Formacja wyspy cenowej

- Dzień odwrotu

- Luka kończąca

To najpopularniejsze formacji, w oparciu o które możemy stworzyć kompletne strategie Forex czy strategie na rynku akcyjnym. W jaki sposób tworzą się te formacje?

 

 

Formacja głowy z ramionami (Głowa i Ramiona) RGR

Zacznijmy od najpopularniejszej formacji, której pojawienie się może oznaczać koniec panującego trendu. Mowa oczywiście o formacji głowy z ramionami, inaczej nazywana formacją korony. Wynika to przede wszystkim z tego jak kształtuje się wykres cenowy. Co to jest formacja RGR?

Formacja głowy i ramion RGR- układ cenowy, którego pojawienie się sygnalizuje odwrócenie trendu. Składa się z trzech wierzchołków, z których środkowy położony jest najwyżej, a kolejne dołki pomiędzy wierzchołkami znajdują się na zbliżonych poziomach. Linia łącząca minima pomiędzy wierzchołkami nazywana jest linią szyi, a jej przełamanie generuje sygnał do zajęcia pozycji krótkiej bądź zamknięcia pozycji długich (w zależności od rynku, na którym dokonujemy transakcji).

W przypadku handlu w oparciu o formacje RGR istotne jest kształtowanie się wolumenu. Powinien on maleć wraz z pojawieniem się każdego kolejnego wierzchołka. Wzrost wolumenu następuje w momencie przełamania linii szyi. Gdy on nie następuje to prawdopodobne jest, że trwające wybicie w dół będzie tylko i wyłącznie fałszywym wybiciem.

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 1

Formacja głowy z ramionami RGR. Żeby zwiększyć skuteczność handlu w oparciu o tą formację odwrócenia trendu warto obserwować kształtowanie się wolumenu

 

Zobacz także: Jak prawidłowo wyznaczać linię trendu?

 

Odwrócona głowa z ramionami (oRGR)

Odmianą formacji głowy z ramionami jest jej odwrócona wersja, czyli. tzw. o RGR. Czym jest odwrócona formacja głowy i ramion?

Odwrócona formacja głowy z ramionami oRGR- układ cenowy w analizie technicznej sygnalizujący możliwość odwrócenia trendu spadkowego. Złożony jest z trzech dołków cenowych, z których najniżej położony jest środkowy dołek. Linia łącząca wierzchołki pomiędzy dołkami to tzw. linia szyi. Jej przełamanie sygnalizuje możliwość zajęcia pozycji długiej lub zamknięcia pozycji krótkich. Podobnie jak w przypadku formacji głowy z ramionami istotne jest obserwowanie kształtowania się wolumenu. Z każdym kolejnym dołkiem powinien maleć, a w momencie wybicia powinniśmy zaobserwować jego gwałtowny wzrost.

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 2

Odwrócona formacja głowy z ramionami oRGR. Sygnałem do zajęcia pozycji jest przełamanie linii szyi

 

Formacja podwójnego szczytu. Co to jest podwójny szczyt?

Kolejnymi ważnymi formacjami cenowymi są formacje podwójnego wierzchołka oraz podwójnego dołka. Często nazywane są formacjami M oraz W- kształtnymi. Wynika to z tego jak kształtuje się wykres cenowy tworząc te formacje.

Formacja podwójnego wierzchołka - inaczej M- kształtna. To układ cenowy sygnalizujący odwrócenie trendu wzrostowego, którego tworzą dwa wierzchołki położone na tym samym poziomie cenowym. Wolumen w przypadku drugiego wierzchołka kształtuje się na niższym poziomie niż w przypadku pierwszego. Sygnałem do zajęcia pozycji krótkich lub zamknięcia pozycji długich jest przełamanie najniższego poziomu cenowego pomiędzy wierzchołkami.

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 3

Formacja M- kształtna na wykresie cenowym. Istotna dla inwestora jest obserwacja nie tylko kształtowania się ceny, ale również wolumenu.

 

Formacja podwójnego dna. Co to jest podwójne dno?

Formacja podwójnego dołka- inaczej W- kształtna. To układ w analizie technicznej zapowiadający załamanie trendu spadkowego. Tworzą go dwa kolejne dołki znajdujące się na tym samym poziomie cenowym. Wolumen z kolejnym dołkiem powinien być mniejszy. Momentem do zajęcia pozycji jest przekroczenie wierzchołka znajdującego się pomiędzy dołkami formacji cenowej.

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 4

Formacja W- kształtna na wykresie cenowym. To jedna z najpopularniejszych formacji zapowiadających odwrócenie trendu spadkowego.

 

 

Dzień odwrotu - najtrudniejszy układ cenowy

Dzień odwrotu to inaczej formacja V- kształtna. To zdecydowanie najtrudniejsza do wykorzystania w inwestowaniu formacja cenowa.

Dzień odwrotu- to sytuacja gdy na wykresie pojawia się bardzo mocny impuls zgodny z panującym trendem, a następnie w takim samym czasie następuje jego pełne zniesienie. Na wykresie tworzy się kształt litery V. Gwałtowność tej formacji powoduje, że jej wykorzystanie tylko i wyłącznie w teorii jest łatwe. W praktyce wyłapanie takiej formacji cenowej jest bardziej kwestią szczęścia niż inwestorskiego kunsztu.

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 5

Dzień odwrotu na wykresie cenowym. W momencie ukształtowania się formacji wolumen powinien osiągać wręcz rekordowe poziomy

 

Luka kończąca. Formacja odwrócenia trendu

Luka cenowa to sytuacja kiedy na danym poziomie cenowym nie doszło do zawarcia żadnej transakcji. Na wykresie cenowym pojawia się wtedy przerwa, która generuje istotny komunikat dla inwestorów. W przypadku luki wzrostowej to sygnał, że na rynku mamy wzmożony popyt, natomiast dla luki spadkowej oznacza pojawienie się silnej podaży. Luka kończąca to ostatnia luka cenowa, która pojawia się w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Najczęściej jest to 3 lub 4 z kolei luka cenowa. Sygnałem do zajęcia pozycji przeciwnej jest moment gdy kurs spada uzupełniając tą lukę cenową. Przykład luki przedstawia poniższy wykres.


Luka kończąca to formacja zapowiadająca odwrócenie trendu

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 6

 

Co to są odwrócone formacje? Odwrócone trójkąty i kliny

Kolejną specyficzną grupą formacji zapowiadających odwrócenie trendu są kliny oraz trójkąty odwrócone, inaczej nazywane rozszerzającymi się. To jedne z najczęściej spotykanych układów cenowych co przekłada się na ich stosunkowo niższą skuteczność. Jak wygląda formacja trójkąta rozszerzającego się oraz układ klina cenowego?

Trójkąt rozszerzający się - inaczej trójkąt odwrócony. Formacja cenowa zapowiadająca odwrócenie trendu, w której każdy kolejny dołek znajduje się coraz niżej, a kolejne wierzchołki wypadają wyżej. Trójkąt rozszerzający informuje nas o rosnącej amplitudzie wahań na rynku co jest niezwykle trudne do wykorzystania. Sygnałem do zajęcia pozycji jest przełamanie linii ograniczających kształtowanie się tej formacji cenowej.

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 7

Trójkąt rozszerzający się to trudna do wykorzystania w praktyce formacja cenowa

 

Klin - formacja cenowa zapowiadająca koniec trendu. Żartobliwie przez analityków nazywana formacją kopniętego trójkąta. To układ w którym tempo wzrostów lub spadków jest coraz mniejsze, a dwie linie ograniczające wahania cenowe tworzą układ klina. Klin zwyżkujący kończy trend wzrostowy, a klin zniżkujący sygnalizuje koniec tendencji spadkowej.

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 8

Formacja klina zniżkującego oraz klina zwyżkującego na wykresie cenowym

 

 

Spodek. Formacja spodka na rynku Forex

Specyficzną formacją cenową zapowiadającą odwrócenie trendu jest formacja spodka cenowego. To układ, który potrafi być budowany nawet latami, dlatego jego identyfikacja oraz wykorzystanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż np. formacji V- kształtnej.

Spodek - formacja cenowa zapowiadająca odwrócenie trendu spadkowego w tendencję wzrostową. Wykres cenowy przechodzi z trendu spadkowego w wolną tendencję spadkową, następnie tendencję boczną, która przeradza się w trend wzrostowy, który z tygodnia na tydzień nabiera tempa. To układ, którego potencjał zarobkowy jest niezwykle duży, dlatego, że wzrosty często są hiperboliczne. Układ spodka cenowego bywa również prezentacją graficzną hiperboli na wykresie cenowym

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 9

Spodek na wykresie cenowym

 

Formacja spodka odwróconego. Podstawy

Formacja odwróconego spodka to nic innego jak odbicie formacji spodka dla trendu wzrostowego. Jest raczej rzadko spotykanym układem cenowym, natomiast posiada wszystkie cechy formacji spodka. Tworzy się relatywnie wolno, a wykres przypomina odwróconą hiperbola.

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 10

Formacja odwróconego spodka na wykresie cenowym

Czytaj także:  Co to jest trend wzrostowy

 

Co to jest formacja wyspy? Wyspa na Forex

Bardzo charakterystyczną formacją cenową jest tzw. formacja wyspy lub inaczej wyspa odwrotu. Może pojawić się nie tylko na rynku Forex, ale również na rynku akcyjnym czy rynku towarowym, jak wygląda?

Formacja wyspy- inaczej wyspa odwrotu. Układ cenowy w analizie technicznej zapowiadający odwrócenie dotychczas panującego trendu. Tworzą go dwie luki cenowe: luka kończąca oraz luka startu. W rezultacie na wykresie świecowym lub słupkowym widoczne są dwie przerwy oddzielające wahania w ramach wyspy od pozostałego wykresu cenowego. Sygnałem do zajęcia pozycji jest moment pojawienia się luki startu.

 

Czy formacje odwrócenia trendu mogą być strategią na Forex?

Formacje odwrócenia trendu mogą stanowić istotny element strategii Forex. Same układy nie są pełną strategią, dlatego, że nie określają wszystkich kluczowych aspektów strategii. Jeżeli do formacji odwrócenia trendu dodamy zarządzanie kapitałem to możemy mówić już o strategii Forex. Przed rozpoczęciem handlu warto skorzystać z konta demo, żeby przetestować wykorzystywanie formacji odwrócenia trendu w praktyce. O tym gdzie warto otworzyć konto demo oraz konto realne na rynku Forex dowiesz się z tego artykułu.

 

Co to jest trend? Jakie są formacje odwrócenia trendu? Czym jest formacja: spodka, podwójnego szczytu, podwójnego dna i głowy z ramionami? - 11

Formacja wyspy inaczej wyspa odwrotu na rynku Forex

 

 

Wady formacji odwrócenia trendu

Jakie są główne wady formacji odwrócenia trendu? W dużej mierze nie określają potencjalnego ruchu, a jedynie komunikują o tym, że aktualna tendencja dobiega końca. Często sygnalizują nie tylko nowy trend, ale również korekty co oznacza, że inwestor musi wykazać się czujnością w prowadzeniu pozycji. 

 

Zalety formacji odwrócenia trendu

Główną zaletą formacji odwrócenia trendu są gwałtowne wybicia, które im towarzyszą. Daje to możliwość  szybkiego przesuwania zleceń obronnych typu Stop Loss tak, żeby sukcesywnie zmniejszać podejmowane ryzyko. Skuteczność formacji zwiększana jest poprzez obserwację wolumenu, co jest zadaniem łatwym na rynku akcyjnym, ale niestety nie jest zadaniem prostym na rynku Forex. 


Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG.  Autora możesz obserwować na LINKEDIN | FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk