• Odbierz prezent
Co to jest SWAP? Transakcje SWAP na rynku walutowym
fot. źródło własne

[Aktualizacja: 19 kwietnia, 16:38:07]

Z artykułu dowiesz się: 

 1. Co to jest SWAP?
 2. Jak obliczyć SWAP?
 3. Na czym polega transakcja SWAP?
 4. Skąd się bierze SWAP na rynku Forex?
 5. Podział swapów finansowych
 6. Co oznaczają pojęcia: Spot, Overnight, Forward, na krótkie pozycji, Standard SWAP, SWAP forward?
 7. Jakie mamy rodzaje transakcji swapowych?
 8. Dlaczego warto korzystać ze SWAP'ów na rynku?
 9. Czym jest Tabela SWAP i czy warto z niej korzystać?

 

SWAP oznacza dosłownie (z języka angielskiego) zamianę i to o nią chodzi w transakcjach SWAPowych. Jedna strona chce pozbyć się ryzyka, a druga jest skora je na siebie wziąć, bądź obie strony chcą wyzbyć się ryzyka zawierając transakcję SWAPową. W Polsce SWAP walutowy funkcjonuje od zaledwie kilku lat, chociaż na świecie pierwsza taka transakcja została zawarta już w 1981 roku. Jeżeli czytasz ten artykuł z perspektywy rynku Forex SWAP to inaczej rollover lub overnight. Stanowi on dodatkowy koszt lub dodatkowy zysk wynikający z przetrzymania pozycji na kolejny dzień. SWAP dla rynku Forex opiszemy w osobnym akapicie poniżej.

 

Swap walutowy. Co to jest SWAP? Jak go obliczyć?

SWAP walutowy to kontrakt (umowa), w którym biorą udział co najmniej dwa podmioty. Dotyczy on zamiany/wymiany ustalonych przyszłych płatności według określonych w kontrakcie zasad. Najczęściej przedmiotem kontraktu SWAP są waluty. SWAP walutowy to umowa dotycząca zakupu konkretnej waluty w konkretnym dniu oraz po konkretnym kursie, a następnie odsprzedaż tej samej waluty po kursie i w terminie, który został określony w kontrakcie. Typowym SWAPem walutowym jest SWAP z czasem trwania do 1 roku, co oznacza, że cała transakcja finalizowana jest w terminie do 365 dni. Oczywiście w poszczególnym kontrakcie SWAP musi zostać określona dokładna data finalnej wymiany.

 

W jaki sposób obliczany jest SWAP?

Żeby policzyć tzw. marżę kursu terminowego musimy znać: kurs spot (czyli aktualny kurs wymiany danej waluty), oprocentowanie waluty krajowej (kwotowanej), oprocentowanie waluty bazowej (zagranicznej), termin zapadalności kontraktu. Marża to iloraz, gdzie dzielną jest iloczyn kursu spot, terminu zapadalności oraz sumy oprocentowania walut. Dzielną jest natomiast suma dwóch iloczynów. Pierwszy z nich to iloczyn liczby 365 (lub 360 w zależności od waluty) oraz 100, natomiast drugi to iloczyn terminu zapadalności kontraktu oraz oprocentowania waluty zagranicznej.

Oprócz SWAP'a walutowego funkcjonuje również SWAP walutowy procentowy, gdzie przedmiotem kontraktu są płatności odsetkowe. W takiej transakcji chodzi o zamianę płatności o stałej stopie procentowej oraz zmiennej stopie procentowej.

 

Czytaj również: Swap na forex. Skąd się bierze, czy zawsze muszę go płacić? Jak mogę zarabiać na swapie?

 

Definicja SWAP. Na czym polega transakcja SWAP?

Transakcje typu SWAP walutowy bardzo często wykorzystywane są przez przedsiębiorców, którzy zajmują się importem lub eksportem towarów lub usług. Np. firma, która skupuje jabłka w euro po to, żeby sprzedać je w Polsce za polskie złote chce się zabezpieczyć przed niekorzystną zmianą kursów walut. W takim przypadku może skorzystać z swapa walutowego, który pozwala ograniczyć ryzyko niekorzystnej zmiany. Z drugiej strony taki SWAP może być istotnym kosztem w sytuacji gdy kurs walut zmieniłby się na korzyść przedsiębiorstwa. Na rynku Forex natomiast transakcja SWAP widoczna jest w postaci dodatkowego kosztu lub zysku wynikającego z przetrzymania pozycji na kolejną sesję handlową.

 

Skąd się bierze SWAP na rynku Forex?

Z różnicy w oprocentowaniu poszczególnych walut. SWAP naliczany jest przez brokera i zwykle jego wielkość jest znacząco mniejsza niż sam koszt otwarcia/ zamknięcia pozycji.

 

Podział swapów finansowych (Spot, Overnight, Forward, na krótkie pozycji, Standard SWAP, SWAP forward)

Generalnie rozróżniamy sześć swapów finansowych:

 1. Spot – operacja realnego transferu środków finansowych, odnosi się do daty wykonania transakcji.

 2. Overnight – depozyt krótkoterminowy, zakładany na zaledwie jeden dzień.

 3. Forward (Terminowa Transakcja Walutowa) – transakcja między stronami, które uzgodniły wzajemne rozliczenie wymiany dwóch walut po danym kursie w określonym momencie w przyszłości.

 4. SWAP na krótkiej pozycji (jednodniowy) – występuje wtedy, gdy transakcje są realizowane do daty spot, a nie od niej.

 5. Standard SWAP – mówimy o nim kiedy bliższą datą rozliczenia jest spot, a następna jest warunkach forward, czyli jest opłacona na warunkach wcześniej ustalonych.

 6. SWAP forward – pierwsza część transakcji rozliczana jest na warunkach kursu, jaki został uzgodniony do wymiany dzisiaj dla pewności wymiany waluty po danym kursie w przyszłości, a ostatnia część transakcji rozliczana jest na warunkach spotu.

 

Sprawdź sam ile broker z Ciebie wyciska na swapie!

 

 

 

Rodzaje transakcji swapowych

Na rynku Forex transakcje swapowe wynikają z różnicy w oprocentowaniu poszczególnych walut. Swap może być dodatni jak i ujemny. Niestety nie ma jednej formuły, do której stosowaliby się brokerzy Forex co widoczne jest m.in. w tabeli swapów. Rzadko u różnych brokerów SWAP na ten sam instrument handlowany w tym samym kierunku wynosi tyle samo. To powoduje, że przed otwarciem pozycji na rynku Forex konieczne jest sprawdzenie jak prezentuje się SWAP u danego brokera. Dodatni SWAP lub ujemny nie wynika z tego czy zająłeś pozycję długą czy krótką. Wynika on z różnicy pomiędzy oprocentowaniem waluty bazowej a waluty kwotowanej. W zależności czy ta różnica jest dodatnia czy ujemna SWAP wychodzi albo ujemny albo dodatni.

 

Najważniejsze pojęcia dotyczące SWAP oraz transakcji SWAP

W przypadku transakcji SWAP funkcjonują takie pojęcia jak:

 • marża kursowa,
 • termin realizacji,
 • kurs walut krajowej oraz
 • kurs waluty zagranicznej.

To podstawowe pojęcia związane z rynkami finansowymi. Dodatkowo w przypadku transakcji SWAP mówimy również o tzw. punktach SWAPowych.

Punkty SWAPowe to nic innego jak różnica pomiędzy oprocentowaniem poszczególnych walut. To ona naliczana jest na rynku Forex (kontrakty CFD) do naszej otwartej na kolejną sesję transakcji.

 

Czytaj także: Jak obliczyć swap na CFD na forex, akcje, indeksy, kryptowaluty i surowce?

 

Dlaczego warto korzystać ze SWAP'ów na rynku? Zalety transakcji SWAP

Czymś innym jest wykorzystywanie i handel kontraktami SWAP, a czymś innym jest efekt naliczana punktów SWAPowych na rynku Forex (przy handlu kontraktami CFD). W tym pierwszym przypadku zalety transakcji SWAP są oczywiste:

 • ograniczenie ryzyka zmian walutowych lub zmian stóp procentowych

 • transakcje nie są rządowo i odgórnie regulowane

 • pełna elastyczność - strony transakcji same ustalają warunki danego kontraktu

W przypadku naliczania punktów SWAPowych:

 1. Ich podstawowa zaleta to fakt, że są mniej kosztowne niż samo otwarcie pozycji, co oznacza, że jeżeli chcesz utrzymywać pozycje na kolejną sesję to nie zamykaj jej przed północą i wznawiaj po północy. Ten wariant będzie bardziej kosztowny.
 2. Druga zaleta występuje wtedy gdy punkty swapowe są dodatnie i broker płaci nam za utrzymywanie pozycji. W takim przypadku może się okazać, że w długimterminie naliczenia z tytułu punktów SWAPowych będą znaczące.

 

Wady transakcji SWAP

Podstawową wadą dla punktów SWAPowych i brokerów Forex jest fakt, że w zdecydowanej większości przypadków punkty SWAPowe są ujemne lub co najwyżej neutralne. W przypadku zawierania transakcji na zasadzie kontraktów SWAPowych wady są następujące:

 • zmiana kursu walut może być niekorzystna
 • kontrakty SWAPowe nie są nadzorowane (to zarówno atut, ale również może być wadą w szczególności dla początkujących inwestorów)
 • zmiany w umowach SWAPowych wymagają akceptacji wszystkich stron

 

Opłaty na rynku Forex

 

 

 

Tabela SWAP. Co to jest tabela SWAP i gdzie mogę ją znaleźć?

W przypadku gdy chcesz sprawdzić jak prezentują się punkty SWAPowe przyda Ci się tabela SWAP. Taką tabelę udostępniają brokerzy Forex i w zasadzie u każdego brokera będziesz musiał sam sprawdzić jak wygląda sytuacja z naliczaniem SWAPów, czyli tzw. transakcji overnigth lub rolover.

 

Pary walutowe z dodatnim SWAP'em. Jak korzystać z dodatniego SWAP'u?

Żeby określić listę par walutowych z dodatnim SWAPem trzeba na bieżąco analizować stopy procentowe w poszczególnych krajach. Gdybyśmy teraz wymienili takie pary walutowe mogłoby się okazać, że już za kilka miesięcy te informacje będą nieprawidłowe. Rozważmy jednak przykład gdzie punkty SWAPowe mogą być dla nas korzystne. EUR/TRY to para euro do liry tureckiej. W strefie euro stopy procentowe oscylują w okolicach 0%, podczas gdy w Turcji wynoszą kilka procent (na czas pisania artykułu 7,0%). Żeby zarabiać na korzystnej różnicy wynikające ze stóp procentowych powinniśmy zająć pozycję krótką na parze EUR/TRY.

 

 

 

Swap walutowy (Forex). Podsumowanie

Swap walutowy na rynku Forex to przede wszystkim punkty swapowe, a nie typowy kontrakt walutowy SWAP. Są one naliczane do rachunku lub od niego odejmowane w zależności od tego jak kształtuje się różnica stóp procentowych w danej parze walutowej. Niestety brokerzy Forex często doliczają swoje marże co w znaczącej liczbie przypadków będzie oznaczało, że nawet przy korzystnej różnicy na twoją korzyść naliczenia spowodują, że przetrzymanie pozycji na następną sesję będzie stanowiło dla Ciebie koszt. Całe szczęście nie jest on większy niż SPREAD. Taktyka, strategia Forex, opierająca się na wykorzystaniu dodatnich swapów to tzw. taktyka CARRY TRADE, o której przeczytasz w naszych materiałach edukacyjnych.


Paweł Augustyn

Współzałożyciel oraz redaktor magazynu FXMAG. Współtwórca projektu TradingDot. Wiceprezes zarządu InField Group oraz członek zarządu FXMAG. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 2007 r. aktywny inwestor na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk