• Odbierz prezent
Co to jest formacja harmoniczna? Najpopularniejsze formacje harmoniczne. AB=CD, Gartley, Nietoperz Bat, Krab Crab, Motyl Butterfly, The Three Drives
fot. freepik.com

[Aktualizacja: 31 marca 2022r., 11:28:56]

Spis: treści:

 1. Co to jest formacja harmoniczna? Czym są harmoniczne formacje cenowe?
 2. Najpopularniejsze formacje harmoniczne (setupy harmoniczne)
 3. Formacja harmoniczna AB=CD
 4. Formacja harmoniczna Gartley. Bullish Gartley i Bearish Gartley
 5. Nietoperz (Bullish Bat, Bearish Bat). Jak wygląda i czym się różni od Gartley'a?
 6. Jak wygląda formacja kraba (Bearish Crab, Bullish Crab)?
 7. Co to jest The Three Drives (formacja harmoniczna)?
 8. Cenowa formacja motyla. Bullish Butterfly, Bearish Butterfly
 9. Fenomen harmonicznych układów cenowych

 

Analiza techniczna rynków finansowych nieustannie się rozwija. Prowadzone są nowe badania, a inwestorzy szukają co raz to nowszych zależności pomiędzy dotychczasowym zachowaniem ceny, a ich przyszłą zmianą. Oprócz klasycznych form analizy technicznej rozwijają się również techniki bardziej zaawansowane. Na popularności zyskują m.in. formacje harmoniczne, chociaż pierwsze tego typu układy cenowe zostały określone jeszcze w latach 30. XX wieku. Czym są i dlaczego warto się z nimi zapoznać?

 

Co to jest formacja harmoniczna? Czym są harmoniczne formacje cenowe?

Formacja harmoniczna - specyficzny układ cenowy, którego konstrukcja opiera się poziomach Fibonacciego. To bardzo precyzyjna dziedzina analizy technicznej, która opiera się przede wszystkim na zniesieniach oraz ekspansjach Fibo. Mamy trzy główne formacje harmoniczne, tj. Gartley, Nietoperz (Bat) oraz Motyl (Butterfly).

Odpowiednia relacja pomiędzy głębokością korekt i wielkością impulsów tworzy nam schematy, których pojawienie się powinno oznaczać określony ruch w przeszłości. Sprawne posługiwanie się formacjami harmonicznymi nie jest tak skomplikowane jak wykresy opisujące poszczególne formacje harmoniczne. Czy są one skuteczne? Niektóre źródła podają, że ich skuteczność wynosi nawet 80%.

 

Najpopularniejsze formacje harmoniczne (setupy harmoniczne)

Za nim dokładnie przejdziemy do omówienia najpopularniejszych formacji harmonicznych przypomnijmy sobie jak powstaje ciąg Fibonacciego. To specyficzny ciąg liczbowy, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Pierwsze liczby ciągu to 1,1,2,3,5,8,13,21,34....

 

Czym są liczby Fibonacciego?

To liczby opisujące relacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami ciągu. Najważniejszymi liczbami Fibo są: 0.382, 0.5, 0.618, 0.886, 1.13, 1.272, 1.618, 2.618, 3.618, 4.236. Tych proporcji szukać będziemy pomiędzy poszczególnymi falami na wykresie cenowym. Warto dodać, że często liczby Fibo zamienia się na zależności %. W takiej sytuacji wartość liczby Fibo mnożymy razy 100%, np. 0.382 to zniesienie 38.2%.

 

Niezwykle istotnym jest kontekst, w którym się znajdujemy

Tym kontekstem jest trend oraz jego kierunek. To on narzucać nam będzie wnioski jakie płyną po znalezieniu na wykresie odpowiedniej formacji harmonicznej. Trzeba dodać, że podejście harmoniczne jest zdecydowanie najbardziej precyzyjną metodą wyznaczania punktów zwrotnych. Przeciwnicy tej filozofii zarzucają jej, że tak dokładne prognozowanie wiąże się raczej z wróżeniem z fusów i niewiele jest w stanie wnieść do naszego portfela. To jednak nie przeszkadza w rozwoju tej myśli tradingowej. Najważniejszymi formacjami harmonicznymi jest formacja prosta AB=CD, formacja Gartleya w postaci spadkowej oraz wzrostowej, formacja nietoperza, formacja kraba oraz formacja motyla. W większości przypadków formacje harmoniczne wykorzystywane są w skalpingu oraz daytradingu. Zdecydowanie rzadziej wykorzystuje się formacji harmonicznych w swing tradingu oraz inwestowaniu długoterminowym. Żeby dobrze zrozumieć specyfikę formacji harmonicznych warto zapoznać się z teorią fal Elliotta, która niejako stanowi podwaliny pod tzw. geometrię rynków finansowych. Jak wyglądają poszczególne formacje harmoniczne?

 

Formacja harmoniczna AB=CD

To najbardziej perfekcyjna ze wszystkich formacji cenowych. Należy dodać, że formacje harmoniczne najczęściej tworzone są przez ruchy korekcyjne. Jak powstaje formacja AB=CD? To układ cenowy, złożony z dwóch fal o tej samej wielkości, pomiędzy którymi pojawia się ruch korekcyjny znoszący wcześniejszy impuls o 0.618 lub 0.786. Koniec formacji określa punkt D, który powinien wypaść na zniesieniu 1.27 lub 1.618 fali AB. Oczywiście fala AB jest równa fali CD. W zależności od tego czy mamy tendencje wzrostową czy spadkową formacja AB=CD układać się będzie w kierunku przeciwnym i zwiastować będzie kontynuacje wcześniejszego trendu.

 

Co to jest formacja harmoniczna? Najpopularniejsze formacje harmoniczne. AB=CD, Gartley, Nietoperz Bat, Krab Crab, Motyl Butterfly, The Three Drives - 1

Jak wygląda formacja harmoniczna AB=CD? Po lewej stronie formacja dla trendu wzrostowego natomiast po prawej ta sama formacja dla trendu spadkowego

 

Formacja harmoniczna Gartley. Bullish Gartley i Bearish Gartley

Formacja Gartleya to chyba najpopularniejsza formacja harmoniczna. Jej powstanie datuje się na 1935 rok! Jej struktura jest znacznie bardziej skomplikowana i wiąże się z odpowiednimi zależności pomiędzy aż 4 kolejnymi falami. W zależności od tego czy zwiastuje wzrosty czy spadki mówimy o formacji bullish (byczej) lub bearish (niedźwiedziej). Graficzna prezentacja tego układu cenowego znajduje się poniżej.

 

 

 

Z czego składa sie formacja Gartley'a?

Formacja Gartleya składa się z fal: XA, AB, BC, CD. Fala AB powinna znosić falę XA w stosunku 0.618, natomiast cała fala AD powinna znosić falę XA w stosunku 0.786. Co ciekawe fala korekcyjna wewnątrz Gartleya powinna być stosunkowo głęboka w porównaniu do poprzedniego ruchu. Zniesienie może wynieść nawet 0.886 fali AB.

 

Co to jest formacja harmoniczna? Najpopularniejsze formacje harmoniczne. AB=CD, Gartley, Nietoperz Bat, Krab Crab, Motyl Butterfly, The Three Drives - 2

Formacja harmoniczna Gartleya dla trendu wzrostowego oraz spadkowego

 

Nietoperz (Bullish Bat, Bearish Bat). Jak wygląda i czym się różni od Gartley'a?

Formacja nietoperza jest stosunkowo młodą formacją harmoniczną. To pewna modyfikacja formacji Gartleya. Została określona i opracowana w 2001 roku przez Scotta Carney. To osoba, która uznawana jest za prekursora formacji harmonicznych w XXI wieku.

 

Jak wyglądają poszczególne zależności pomiędzy 4 kolejnymi falami?

Fala AD powinna znosić falę XA w stosunku 0.886. To oznacza, że formacja ta jest formacją wewnętrzną, czyli odcinek AD nie wychodzi poza obręb fali początkującej formacje nietoperza.

 

Co to jest formacja harmoniczna? Najpopularniejsze formacje harmoniczne. AB=CD, Gartley, Nietoperz Bat, Krab Crab, Motyl Butterfly, The Three Drives - 3

Formacja nietoperza. Układ dla trendu wzrostowego oraz tendencji spadkowej

 

Jak wygląda formacja kraba (Bearish Crab, Bullish Crab)?

Formacja kraba w odróżnieniu od formacji nietoperza oraz Gartleya jest formacją zewnętrzną. Fala czwarta, CD, jest większa niż fala XA. Jak wyglądają standardowe proporcje w tej formacji harmonicznej? Fala AB znosi falę XA tylko do poziomu 0.382 lub 0.618. Fala CD kończy się na zniesieniu zewnętrznym wynoszącym 1.618. Kluczowa jest proporcja fali BC, która znosi falę AB w stopniu 0.382 lub 0.886. Trzeba przyznać, że formacje harmoniczne są niezwykle precyzyjnym narzędziem, a z zajęciem pozycji powinniśmy poczekać do pełnego ukształtowania się formacji.

 

Co to jest formacja harmoniczna? Najpopularniejsze formacje harmoniczne. AB=CD, Gartley, Nietoperz Bat, Krab Crab, Motyl Butterfly, The Three Drives - 4

Formacja kraba w tendencji wzrostowej. Po prawej znajduje się ten sam układ, ale występujący w trendzie spadkowym

 

Co to jest The Three Drives (formacja harmoniczna)?

Optycznie to jedna z najłatwiejszych formacji cenowych do zidentyfikowania na wykresie cenowym. Nie patrząc na proporcje jest to sytuacja, w której korekta jest zgodna z kierunkiem trendu i kolejne 2 fale korekcyjne mają tą samą długość. W rezultacie powstaje nam ładny kanał cenowy, z którego wybicie powinno nastąpić w przeciwnym kierunku niż kierunek kanału. Ten układ cenowy został zidentyfikowany przez Frosta i Pretchera. Co oznacza, że ta formacja harmoniczna swoje podstawy ma w książce dotyczącej teorii fal Elliotta. Z racji tego, że jest to formacja harmoniczna to oczywiście ważne są proporcje poszczególnych fal. Powinny one mieścić się w przedziale od 1.27 do 1.618.

 

Co to jest formacja harmoniczna? Najpopularniejsze formacje harmoniczne. AB=CD, Gartley, Nietoperz Bat, Krab Crab, Motyl Butterfly, The Three Drives - 5

Formacja The Tree Dives dla trendu spadkowego oraz w tendencji wzrostowej

 

Cenowa formacja motyla. Bullish Butterfly, Bearish Butterfly

Formacja motyla to kolejna forma odmiany formacji Gartleya. Tym razem jest to jednak formacja o charakterze zewnętrznym. W skład formacji motyla wchodzą 4 kolejne fale. To co jest jej cechą charakterystyczną to fakt, że czwarta z fal wykracza swoim zasięgiem poza obręb pierwszej fali.

 

Jakie cechy musi spełniać formacja motyla?

Ruch BC powinien znosić falę AB w stopniu 38,2% lub 88,6%. Ruch CD powinien wynieść 127 lub 161,8% ruchu XA. Fala AB powinna znosić pierwszą falę w stopniu 78.6%. Po ukształtowaniu się tej formacji powinniśmy się spodziewać ruchu przeciwnego do kierunku fali XA.

 

Co to jest formacja harmoniczna? Najpopularniejsze formacje harmoniczne. AB=CD, Gartley, Nietoperz Bat, Krab Crab, Motyl Butterfly, The Three Drives - 6

Formacja harmoniczna motyla. Po lewej stronie układ zapowiadający falę wzrostową. Po prawej formacja cenowa, która stanowi zapowiedź spadków

 

Fenomen harmonicznych układów cenowych

W czym tkwi fenomen formacji harmonicznych? Przede wszystkim w ich precyzji. Nie sposób jednak korzystać z układów i liczb Fibo nie wierząc w same poziomy Fibonacciego oraz teorię fal Elliotta. Jeżeli nie znasz teorii fal oraz nie zapoznałeś się z liczbami Fibonacciego to koniecznie musisz to nadrobić. Chodzi przede wszystkim o to, że teoria fal Elliotta jest specyficzną teorią, którą nie każdy inwestor jest w stanie odpowiednio zaadaptować. Umiejętność posługiwania się poziomami Fibo jest niezwykle istotna w przypadku handlu w oparciu o formacje harmoniczne. Dla osoby początkującej poszukiwanie takich układów cenowych może być niezwykle trudne o ile nie niemożliwe.

 

 

 

Czy formacje harmoniczne zawsze działają?

Niestety nie ma żadnych oficjalnych statystyk dotyczących skuteczności formacji harmonicznych. Możemy znaleźć informacje, że układy te sprawdzają się w 70 lub nawet 80% przypadków. Niestety często nie są podawane dane na podstawie, których zaprezentowana została tak wysoka skuteczność. Nie oznacza to, że nie są one skuteczne, ale z pewnością ich zastosowanie i wykorzystanie wymaga od nas większego wysiłku. Bez względu na to jak prezentuje sie ich skuteczność powinieneś w swoim handlu odpowiednio zarządzać kapitałem. Zawsze kalkuluj ryzyko i podejmuj rozsądne decyzje. Więcej o zarządzaniu kapitałem dowiesz się z artykułu: Zarządzanie kapitałem na Forex.

 

Kiedy korzystać z formacji harmonicznych (wejście i wyjście z pozycji)?

Ciekawą kwestią w przypadku formacji harmonicznych jest moment zajęcia pozycji i jej zamknięcia. W przypadku otwarcia pozycji zwykle czekamy na pełne ukształtowanie się fali CD. W momencie gdy punkt D zbliża się w okolice konkretnego zniesienia możemy myśleć o otwarciu naszej transakcji w oparciu o formacje harmoniczną. Jeżeli chodzi o zasięgi to często formacje je określają. Są jednak badania pokazujące, że w przypadku zasięgów lepiej jest stosować klasyczne metody wykorzystując np. poziomy wsparcia oraz oporu. Do handlu w oparciu o formacje harmoniczne przydatne są zlecenia oczekujące typu buy limit oraz sell limit. Pozwolą nam na zajęcie pozycji nawet wtedy gdy nie będziemy przed wykresami. Jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem w handlu z wykorzystaniem geometrii to przydatne będą zlecenia typu stop loss oraz take profit. 

 

Testowanie formacji harmonicznych

Za nim zaczniesz wykorzystywać formacje harmoniczne w praktyce koniecznie przetestuj ich działanie na koncie demonstracyjnym. Uchroni Cię to przed popełnianiem prostych błędów w przyszłości. W przypadku rynku Forex możesz otworzyć konto demo za darmo! O tym gdzie warto otworzyć rachunek demonstracyjny przeczytasz w artykule: Konto demo na rynku Forex. Jeżeli zainteresował Cię temat formacji harmonicznych to warto sięgnąć po książki traktujące o tej tematyce oraz o teorii fal Elliotta. 

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk