• Odbierz prezent
Opinia z badania sprawozdania a decyzje inwestycyjne
Z artykułu dowiesz się:

- O rodzajach opinii wydawanych przez biegłych rewidentów
- o znaczeniu tych opinii dla podejmowania decyzji inwestycyjnych

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na ocenę wiarygodności danych przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Dowiedzmy się jakie znaczenie dla giełdowego inwestora ma opinia wyrażona przez biegłego rewidenta.

 

Badanie sprawozdań finansowych

Poprzednim razem w ramach cyklu "Sprawozdania finansowe dla inwestorów", dowiedzieliśmy się kto, komu i w jakim celu bada sprawozdania finansowe. Tym razem powiedzmy nieco więcej o możliwych wynikach przeprowadzanych przez biegłych badań oraz o tym, jakie znaczenie dla inwestorów mają ich opinie.

 

Wynik badania

Biegły rewident może wydać o sprawozdaniu finansowym opinię:

  • bez zastrzeżeń,
  • z zastrzeżeniami,
  • negatywną.

W praktyce spotyka się także opinie bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, które zawierają dodatkowe objaśnienia. Objaśnienia te mają zwrócić uwagę na pewne problematyczne kwestie, których biegły nie chciał jednak zakwalifikować jako zastrzeżenia.

Biegły rewident może również w uzasadnionych przypadkach odmówić wydania opinii.

 

Jakie znaczenie ma wynik badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta?

Opinia biegłego poświadcza o wiarygodności sprawozdania finansowego. Jeżeli jest pozytywna, możemy domniemywać, że przedstawia ono rzetelny i zgodny z prawem obraz danej spółki (lub innej jednostki). Warto jednak zwracać uwagę na dodatkowe objaśnienia biegłego, gdyż mogą one sygnalizować pewne problemy.

 

Fakt wydania opinii z zastrzeżeniem oznacza, że jakaś część sprawozdania finansowego, nie została w opinii biegłego sporządzona rzetelnie lub zgodnie z obowiązującymi jednostkę zasadami. Należy zwracać baczną uwagę na tego typu zastrzeżenia, gdyż mogą one dotyczyć ważnych pozycji sprawozdania, które mogłyby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby zostały sporządzone według zaleceń biegłego.

 

Opinie negatywne są powodem do większego niepokoju, gdyż dotyczą całości sprawozdania, a nie jedynie pewnego wycinka tego sprawozdania.

 

Odmowa wydania opinii to rzadka sytuacja. Biegli robią to tylko w ostateczności, gdyż wiąże się to ze zwiększonym nadzorem. Jeżeli nie mają jednak wyjścia odmawiają jej wydania. Dzieje się tak np., gdy spółka nie udostępnia biegłemu potrzebnych mu informacji. W takich sytuacjach, należy zastanowić się nad powodami takiej decyzji spółki, gdyż może ona nie mieć czystych intencji.

 

Na co zwracać uwagę?

Czytając opinie i raport biegłego, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to jaką opinię wydał biegły. Ponadto, kluczową kwestią jest to, czy zdaniem biegłego jednostka słusznie przyjęła założenie kontynuacji działalności. Jeżeli zdaniem biegłego prawdopodobne jest, że dana jednostka upadnie, to inwestowanie w emitowane przez nią instrumenty finansowe może być niebezpieczne.

 

Warto dokładnie czytać wszelkie objaśnienia i zastrzeżenia, gdyż mogą one dużo wnieść do przeprowadzanej analizy fundamentalnej spółki (czytaj więcej o analizie fundamentalnej).

 

Pamiętaj jednak, że biegły jest tylko człowiekiem. Mógł nie zauważyć pewnych nieprawidłowości. Mógł też niesłusznie uznać, że spółka robi coś błędnie. Zarząd spółki ma prawo nie zgadzać się z biegłym, jeżeli ma ku temu uzasadnione powody. Niemniej jednak, opinie biegłych pełnią ważną rolę w budowaniu wiarygodności danych przedstawianych przez jednostkę. Dlatego też, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, warto zapoznać się nie tylko z danymi finansowymi, lecz również z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Spółki.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk