• Odbierz prezent
CNT S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki. (2021-06-16 17:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 22 czerwca 2021 roku, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku wpłynęło do Spółki od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki. W przesłanym zawiadomieniu Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Macieja Waś do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej Spółka zamieszcza podstawowe informacje o zgłoszonym kandydacie przedstawione przez Akcjonariusza.

Pan Maciej Waś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy adwokata. W 2019 r. został wpisany na listę radców prawnych. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. W 2019 r. otworzył przewód doktorski. Planowany termin obrony grudzień 2021 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz obsługując międzynarodowego potentata z branży odpadowej i wodnej. Od 2018 r. prowadzi indywidualną praktykę w ramach kancelarii radcowskiej specjalizując się w obsłudze największych krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności działających w ramach branży nieruchomościowej, odpadowej, energetycznej, budowlanej, finansowej, medycznej, kolejowej. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym oraz prawie handlowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk