• Odbierz prezent
CNT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata 2021-2022. (2021-05-31 20:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata 2021-2022.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. wpłynęła do Spółki informacja, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 31 maja 2021 roku podjęła uchwałę i dokonała wyboru firmy PKF Consult Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. kom. z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata 2021-2022. Z PKF Consult Audyt spółką z o.o. spółką komandytową zostanie zawarta umowa na badanie wszystkich sprawozdań finansowych CNT S.A. i grupy kapitałowej CNT SA za lata 2021-2022. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk