• Odbierz prezent
CNT S.A.: Wybór audytora do badania sprawozdania z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020. (2021-03-04 15:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wybór audytora do badania sprawozdania z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 marca 2021 roku wpłynęła do Spółki informacja, iż Rada Nadzorcza Spółki - po zapoznaniu się z ofertą firmy BDO spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – podjęła, w trybie art. 17 ust. 10 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („BDO”), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355 do badania sprawozdania z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania z firmą BDO umowy dotyczącej badania sprawozdania z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk