• Odbierz prezent
CNT S.A.: Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych. (2022-07-08 09:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2022
Data sporządzenia: 2022-07-08
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 08 lipca 2022 roku, powziął informację z Millennium Domu Maklerskiego S.A. („Dom Maklerski”) o wynikach przydziału i alokacji ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Ofertę zakupu akcji Spółki ogłoszoną w dniu 28 czerwca 2022 r. (raport bieżący nr 31/2022) („Oferta”), zgodnie z którą:
złożono łącznie 24 zapisy (oferty) obejmujące łącznie 509.865 szt. akcji Spółki,
średnia stopa alokacji wyniosła: 100 %,
średnia stopa redukcji wyniosła: 0 %.

Emitent wskazuje, iż informacja nt. łącznej ilości ofert złożonych w skupie oraz średniej stopie alokacji i redukcji ma charakter wstępny i może ulec zmianie w przypadku przekazania przez Dom Maklerski dodatkowych informacji. W przypadku gdy ostateczna ilość ofert oraz stopa alokacji i redukcji będzie istotnie odbiegać od zaprezentowanych powyżej wartości wstępnych Emitent przekaże taką informację w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Przewidywany dzień nabycia oraz rozliczenia nabycia akcji to 11 lipca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-08Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk