• Odbierz prezent
CNT S.A.: Informacja o zawarciu umowy sprzedaży przez spółkę zależną w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. (2022-01-28 19:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy sprzedaży przez spółkę zależną w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”) informuje, że spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Sprzedający”) zawarła 28 stycznia 2022 roku z Atrium Residential 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) umowę sprzedaży w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r. w związku z realizacją inwestycji „Nowa 5 Dzielnica” w Krakowie, której przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 316/28 wraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o numerze projektowym B6 przy ul. Wrocławskiej 53J w Krakowie z elementami małej architektury, urządzonymi terenami zielonymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz udziałami we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości infrastrukturalnych za łączną kwotę 56.937.590,12 zł. Cena sprzedaży uległa zmianie w stosunku do ceny ustalonej w przedwstępnej umowie sprzedaży ze względu na zwiększenie powierzchni użytkowej lokali budynku stwierdzonej w obmiarze powykonawczym w stosunku do powierzchni projektowej w oparciu o cenę 1 m2 powierzchni wskazaną w umowie przedwstępnej.

Umowa zawiera adekwatne dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń Sprzedającego i Kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności stron.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-28Jacek Taźbirek
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk