• Odbierz prezent
CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za I kwartał 2021 roku 
w ramach działalności deweloperskiej. (2021-04-01 12:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za I kwartał 2021 roku
w ramach działalności deweloperskiej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 01.04.2021r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.
Emitent informuje, iż spółka zależna w I kwartale 2021 roku zawarła 30 umów deweloperskich i umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych. Łącznie w I kwartale 2021 roku spółka zależna zawarła 121 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i lokali usługowych.

Ponadto na dzień 01 kwietnia 2021 roku spółka zależna była stroną 1 umowy rezerwacyjnej, która wymaga przekształcenia w umowę deweloperską.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. wyniesie 121 sztuk (118 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe) Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk