• Odbierz prezent
CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE. (2022-09-28 14:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr53/2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 28.09.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 22.09.2022 r. do 28.09.2022 r. wyniosła 77 754,2 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 23.09.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 28.09.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 29 065,7 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego12
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-28Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk