• Odbierz prezent
CNT S.A.: Aktualizacja informacji o udzielonym poręczeniu wekslowym za spółkę zależną. (2022-02-23 13:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-02-23
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Aktualizacja informacji o udzielonym poręczeniu wekslowym za spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie
udzielenia poręczenia wekslowego przez Emitenta za spółkę zależną Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp. k., Zarząd CNT S.A. zawiadamia, iż w związku z wygaśnięciem gwarancji bankowej w kwocie 16.915.740,00 PLN wystawionej przez mBank S.A. („Gwarant”) na zlecenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki Akcyjnej sp. k. na skutek zwrotu jej oryginału Gwarantowi przed upływem terminem ważności, nastąpił zwrot przez Gwaranta w dniu 23 lutego 2022 r. weksla własnego in blanco wystawionego przez Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp. k., a poręczonego przez Emitenta, stanowiącego zabezpieczenie gwarancji bankowej. Tym samym wygasło poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-23Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk