• Odbierz prezent
CMI: Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (2021-03-26 15:03)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 262).

Powyższa umowa dotyczy zlecenia Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-26 15:03:51Mariusz KaraPrezes Zarządu
2021-03-26 15:03:51Michał SebastianWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk