• Odbierz prezent
CM INTERNATIONAL S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju na lata 2021-2026 (2021-03-31 15:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CM INTERNATIONAL S.A.
Temat
Przyjęcie strategii rozwoju na lata 2021-2026
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CM International S.A z siedzibą w Wilczycach („Emitent”, Spółka”), w związku z zakończeniem realizacji celów strategii Emitenta na lata 2015-2020 przedstawionej w Pkt 12.9. Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia 4 marca 2019 r. oraz dokonaniem analizy otoczenia rynkowego oraz perspektyw rozwoju Emitenta w branży medycyny kosmetycznej, niniejszym przedstawia zaktualizowaną strategię rozwoju Spółki, która realizowana będzie w latach 2021-2026.


Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest pełne wykorzystanie posiadanego potencjału biznesowego oraz wzrost wartości Spółki i jej pozycji konkurencyjnej. Spółka zamierza finansować realizację celów strategicznych w oparciu o środki generowane w toku bieżącej działalności operacyjnej (wzrost organiczny) oraz ponadto w oparciu o dłużne instrumenty finansowe (np. kredyty inwestycyjne), dotacje i programy pomocowe, a także emisję akcji.


Strategia rozwoju CM International S.A. na lata 2021-2026 opierać będzie się o 4 filary strategiczne:
I. Dalszy rozwój prowadzonej działalności,
II. Kontynuacja ekspansji zagranicznej,
III. Prace badawczo-rozwojowe,
IV. Rozbudowa nowej siedziby Spółki, dalsze nakłady inwestycyjne.


I. Dalszy rozwój prowadzonej działalności

Podstawowym profilem działalności CM International S.A. jest projektowanie, rozwijanie, produkcja i dystrybucja urządzeń na potrzeby medycyny estetycznej. W poprzednich latach Spółka znacząco zwiększyła swoje przychody również dzięki realizacji zleceń zewnętrznych. Składały się na nie zarówno prace projektowe, badawczo-rozwojowe oraz produkcja dwóch niezależnych produktów do użytku domowego. Dotychczasowe efekty podjętych działań wskazują na wysokie zadowolenie partnerów Spółki oraz klientów końcowych, a także wciąż duży potencjał rozwoju współpracy, co może skutkować dalszą kooperacją oraz wprowadzaniem nowych produktów. Spółka zamierza kontynuować wyżej wymieniony schemat działania w latach 2021-2026 i zakłada dalsze zwiększanie generowanych przychodów z założonych działań.
W latach 2021-2026 spółka planuje powiększyć swoje portfolio o nową linię urządzeń - wyrobów medycznych. Aby to zrealizować w 2021 roku rozpoczęła wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001 oraz ISO 13485.

II. Kontynuacja ekspansji zagranicznej oraz działania na rynku krajowym

Europa
Spółka posiada partnerów handlowych w ponad 20 krajach europejskich. W 2020 r. nawiązano współpracę z nowymi dystrybutorami z Francji, Węgier oraz Ukrainy. Planowana jest dalsza ekspansja na kontynencie m.in. na teren Grecji, Bułgarii oraz kolejnych krajów Skandynawskich.

Azja
Spółka planuje działania handlowe na terenie Bliskiego Wschodu, Korei Południowej oraz Singapuru, a także zmianę kontrahentów działających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Afryka
W 2020 roku Emitent rozpoczął współpracę z partnerem handlowym na terenie Nigerii. Dodatkowo, Spółka posiada dystrybutorów w Algierii i Maroku. Prowadzone są również rozmowy nt. dystrybucji na terenie Egiptu.

Ameryka Północna
W kolejnych latach, Spółka planuje rozpoczęcie prac nad uzyskaniem certyfikacji FDA, która umożliwi wprowadzenie swoich produktów na rynek Stanów Zjednoczonych.

Ameryka Południowa
Obecnie Emitent poszukuje dystrybutorów na terenie wybranych krajów Ameryki Południowej (m.in. Peru, Ekwador, Chile, Argentyna i Kolumbia).

Polska
Od 2018 roku spółka podjęła współpracę z oficjalnym dystrybutorem na terenie Polski. Chcąc kompleksowo wyposażać salony medycyny estetycznej, Emitent planuje wprowadzić własną linię kosmetyków dedykowanych do urządzeń. Ponadto w kolejnych latach Spółka planuje otworzyć sieć salonów wystawowych w całej Polsce, dzięki którym klienci będą mogli zapoznać się z ofertą firmy oraz przetestować urządzenia wraz z kosmetykami, co pozytywnie powinno wpłynąć na rozpoznawalność marki Emitenta.

III. Prace badawczo-rozwojowe

Od początku działalności, Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz wprowadzanie nowych urządzeń do swojego portfolio ofertowego. W latach 2021-2026 Spółka zamierza wprowadzić nowe urządzenia m.in. medyczny laser diodowy do usuwania owłosienia, IPL z szerokim spektrum fal świetlnych o różnej długości do usuwania owłosienia, fotoodmładzania i zmniejszania przebarwień oraz plazma do zabiegów blefaroplastyki.
Ponadto dział badawczo-rozwojowy Spółki w trakcie realizowanych prac systematycznie opracowuje nowe koncepcje i rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom klientów i trendom rynkowym, które docelowo pomogą stworzyć kolejne urządzenia.
W 2020 roku Spółka otrzymała kolejny projekt badawczo-rozwojowy od klienta z Niemiec. Zakłada on przygotowanie produktu, który będzie gotowy do produkcji w roku 2022. W dalszej perspektywie planowane są kolejne prace badawczo-rozwojowe.
W 2021 roku został wykonany prototyp urządzenia dla polskiej firmy biotechnologicznej. Spółka planuje przygotowanie wersji produkcyjnej, dzięki czemu w kolejnych latach będzie w stanie realizować zlecenia produkcyjne również w tym zakresie.
Tak jak w latach ubiegłych, CM International S.A. zamierza rozwinąć dział B+R poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników do swojego działu, planuje przygotowanie specjalistycznych stanowisk pracy oraz zakup dodatkowych urządzeń do działu B+R.

IV. Rozbudowa nowej siedziby Spółki, dalsze nakłady inwestycyjne

W związku ze zwiększającymi się potrzebami Spółki, Zarząd podjął decyzję planach rozbudowy obiektu oddanego do użytkowania na początku 2020 roku. Spółka posiada pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe 1100m2. Ze względu na planowane rozpoczęcie produkcji nowych urządzeń, będzie to powierzchnia głównie produkcyjno-magazynowa. Spółka zamierza zakończyć rozbudowę w 2022 r.

Powyższe filary strategii rozwoju stanowią kierunkowe przedstawienie planów rozwojowych Spółki i będą przedmiotem ciągłej realizacji w latach 2021-2026. Bieżąca realizacji celów strategii uzależniona będzie od ogólnych uwarunkowań rynkowych oraz umiejętności Spółki do dostosowania się do bieżącej sytuacji w branży.


Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CM INTERNATIONAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-361Wilczyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Polna24i
(ulica)(numer)
+48 71 715 01 16+48 71 719 90 48
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8961530507021870354
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Mariusz KaraPrezes Zarządu
2021-03-31Michał SebastianWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk