• Odbierz prezent
CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówień o istotnej wartości na wykonanie i dostawę urządzeń kosmetycznych (2021-03-16 17:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
CM INTERNATIONAL S.A.
Temat
Otrzymanie zamówień o istotnej wartości na wykonanie i dostawę urządzeń kosmetycznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 16 marca 2021 r. powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę kolejnego zamówienia od jednego ze stałych partnerów Spółki zajmującego się dystrybucją urządzeń na rynku hiszpańskim („Partner”), wskutek czego łączna wartość zamówień otrzymanych przez Emitenta od Partnera przekroczyła stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości.

Łączna wartość otrzymanych przez Emitenta w okresie od stycznia do 16 marca 2021 r. zamówień wynosi 318.799,00 EUR (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć euro). Przedmiotem zamówień są produkowane przez Spółkę różnego rodzaju urządzenia kosmetyczne oraz komponenty, w głównej mierze urządzenia do epilacji Protheus IPL oraz urządzenia Athor do terapii z wykorzystaniem fali uderzeniowej. Termin zakończenia realizacji dostaw w ramach powyższych zamówień określony został najpóźniej na dzień 31 maja 2021 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji zamówień płatne będzie cyklicznie w kwocie proporcjonalnej do ilości dostarczonych urządzeń.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość otrzymanych zamówień oraz potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Mariusz KaraPrezes Zarządu
2021-03-16Michał SebastianWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk