• Odbierz prezent
CITY SERVICE SE: raport finansowy (2021-02-26 17:13)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2020
(kwartał) (rok)
dlaemitentów papierów warto�ciowych prowadz¹cych dzia³alno�ę wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
w walucie EUR
data przekazania: 2021-02-26
CITY SERVICE SE
(pełna nazwa emitenta)
CITY SERVICE SEUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
10117Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Narva mnt.5
(ulica)(numer)
+370 5 239 49 00+370 5 239 48 48
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
LT100009542110
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
City Service SE 2020 Q4 Interim consolidated financial statements.pdfCity Service SE 2020 Q4 Interim consolidated financial statements
City Service SE 2020 announcement.pdfCity Service SE 2020 announcement

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Artūras GudelisChairman of the Management Board


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk