• Odbierz prezent
CIECH: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok. (2021-03-30 17:43)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CIECH
Temat


Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. miała nastąpić w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok został wyznaczony na dzień 22 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Ciech S.A. (the “Issuer" or “Company”) herewith informs about the change of the date for publication of the separate annual report for 2020 and the consolidated annual report for 2020, which, according to the information in Current Report No. 2/2021 of 21 January 2021, was scheduled for 12 April 2021.

The new date for the publication of the separate annual report for 2020 and the consolidated annual report for 2020 has been scheduled for 22 April 2021.

Legal basis: § 80 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Dawid Jakubowicz
Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk