• Odbierz prezent
CIECH: Zmiana rekomendacji Zarządu CIECH S.A. dotyczącej ustalenia dnia dywidendy. (2021-06-02 19:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zmiana rekomendacji Zarządu CIECH S.A. dotyczącej ustalenia dnia dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2021 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walniemy Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu na dzień 22 czerwca 2021 r., ustalenia dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 r. Zarząd zmienił swoja rekomendację z dnia 18 maja 2021 r., w której zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 24 czerwca 2021 r. O rekomendacji ustalenia dnia dywidendy na 24 czerwca 2021 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021 w dniu 18 maja 2021 r.

Pozostałe rekomendacje Zarządu Spółki dotyczące przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy, zawarte w raporcie nr 15/2021 z dnia 18 maja 2021 r, nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of CIECH Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (the “Company”) herewith informs that on 2 June 2021 it adopted a resolution to recommend to the Annual General Meeting of the Company, convened for 22 June 2021, to set the dividend record date for 30 June 2021. The Management Board changed its recommendation of 18 May 2021, in which it recommended to the Annual General Meeting of the Company to set the dividend record date for 24 June 2021. The Company advised on the recommendation regarding the determination of the dividend record date for 24 June 2021 in its Current Report No. 15/2021 on 18 May 2021.

The other recommendations of the Management Board of the Company as to the allocation of the profit for 2020 and the payment of dividends, included in Report No. 15/2021 of 18 May 2021, remain unchanged.

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-02Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk