• Odbierz prezent
CIECH: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki do Rady Nadzorczej Spółki. (2021-10-22 16:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia:2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki do Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Emitent”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 26 października 2021 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta., w dniu 22 października 2021 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Emitenta - KI Chemistry S.à..r.L. zgłoszenie kandydatury Pani Natalii Scherbakoff do Rady Nadzorczej Emitenta „Zgłoszenie”).

Emitent przekazuje w załączeniu Zgłoszenie, wraz z informacją o kwalifikacjach Pani Natalii Scherbakoff oraz jej zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Mrs Natalia Scherbakoff appointment.pdfZgłoszenie kandydatki eng/pl
Zgłoszenie p. Natalii Scherbakoff.pdfZgłoszenie kandydatki pl

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH S.A. (the “Issuer”) herewith informs that in connection with the Issuer's Extraordinary General Meeting convened on 26 October 2021, on 22 October 2021, the Issuer received a proposal of Ms Natalia Scherbakoff as a candidate for the Supervisory Board of the Issuer from one of the Issuer's shareholders - KI Chemistry S.à..r.L. (the “Proposal”).

Enclosed to this Report, the Issuer provides the Proposal, along with the information on the qualifications of Ms Natalia Scherbakoff and her consent to run for the Supervisory Board of the Issuer.

Legal basis: § 19 section 1 point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of  29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the law of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).


CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-22Dawid Jakubowicz


Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu


Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk