• Odbierz prezent
Ciech spółka

19 listopada spółka chemiczna Ciech przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Zostały one obciążone dużym odpisem aktualizacyjnym związanym ze wstrzymaniem produkcji w Rumunii.

 

19 listopada po sesji na GPW spółka Ciech opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale przychody wyniosły 848,1 mln zł. Okazały się one niższe o 4,6% od oczekiwań analityków na poziomie 889,2 mln zł. Osiągnięte przez Ciech przychody były niższe o 3,9% niż przed rokiem. Znormalizowana EBITDA wyniosła 142,6 mln zł. Wynik ten okazał się wyższy od konsensusu analityków na poziomie 140,7 mln zł. Był wyższy o 7,9% niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 26 mln zł. Był on niższy o 42% od konsensusu analityków na poziomie 44,8 mln zł. Był też niższy o 56,9% niż przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 0,9 mln zł wobec 26,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Był więc niższy o 96,5% niż przed rokiem. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 24,3 mln zł.

Kilka dni wcześniej zarząd Ciechu poinformował o uwzględnieniu w sprawozdaniu za III kwartał odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,8 mln zł z powodu ryzyka utraty wartości aktywów spółki Ciech Soda Romania. Ryzyko to wynika z braku porozumienia między spółką Ciech Soda Romania a jedynym dostawcą pary technologicznej SC CET Govora SA w Rumunii (znajdującym się w stanie upadłości układowej) co do poziomu ceny.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. przychody wyniosły 2,75 mld zł wobec 2,7 mld zł rok wcześniej. EBITDA w tym okresie wyniosła 402,1 mln zł wobec 484,6 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 170,6 mln zł wobec 286,6 mln zł rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów 2019 r. zysk netto jednostki dominującej wyniósł 82,1 mln zł wobec 199,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Poinformowano, że niższe przychody są przede wszystkim spowodowane zmniejszoną produkcją w rumuńskim zakładzie, a następnie wstrzymaniem produkcji w Ciech Soda Romania z powodu braku dostaw pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę. Na wynik EBITDA wpłynęło utworzenie rezerwy na program motywacyjny dla menadżerów (wpływ w III kwartale – 5,4 mln zł) i koszt nieodliczonego podatku VAT w wysokości 11,5 mln zł. Dodatkowo wynik EBITDA i wynik netto zostały obciążone odpisem z tytułu utraty wartości aktywów w związku ze wstrzymaniem produkcji w Rumunii.

Na działalność spółki w III kwartale korzystnie wpłynęły takie czynniki, jak osłabienie złotego do euro i lei względem dolara oraz niższe ceny gazu niż rok wcześniej. Negatywnie natomiast wpłynęły wyższe koszty surowców i certyfikatów CO2.

W segmencie sodowym wynik EBITDA wzrósł o 34%. Po trzech kwartałach wyniósł 444,8 mln zł wobec 415,1 mln zł przed rokiem. W tym okresie EBITDA segmentu organicznego spadła do 43,2 mln zł z poziomu 45,6 mln zł rok wcześniej. W segmencie krzemian i szkła wynik ten wzrósł do 34,8 mln zł z 28,2 mln przed rokiem.

Czytaj także: Ciech z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r. Zysk spółki niższy o ponad 50%

10 września spółka chemiczna Ciech przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Pomimo wzrostu przychodów, zysk netto okazał się znacznie niższy niż rok wcześniej.   10 września po sesji na GPW spółka Ciech opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprz.. Czytaj
Ciech z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r. Zysk spółki niższy o ponad 50%

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk