• Odbierz prezent
Ciech z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r. Zysk spółki niższy o ponad 50%

10 września spółka chemiczna Ciech przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Pomimo wzrostu przychodów, zysk netto okazał się znacznie niższy niż rok wcześniej.

 

10 września po sesji na GPW spółka Ciech opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,9 mld zł wobec 1,82 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 4,3% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 144,6 mln zł wobec 226,3 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co oznacza spadek o 36,1% rok do roku. W I półroczu 2019 r. zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 81,1 mln zł wobec 172,5 mln zł rok wcześniej. Zysk osiągnięty przez spółkę był o 53% niższy niż przed rokiem.

W II kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 944,6 mln zł wobec 933,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 1,2% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 61,3 mln zł wobec 124,2 mln zł rok wcześniej. W II kwartale 2019 r. zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 19,4 mln zł wobec 98,6 mln zł rok wcześniej.

Działalność Grupy Ciech skupia się na czterech segmentach: sodowym, organicznym, krzemianach i szkle oraz segmencie transportowym. Największy udział w strukturze przychodów stanowi segment sodowy.

W raporcie poinformowano, że wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2019 r. wynikał z czynników rynkowych, takich jak wzrost cen sody na rynku europejskim oraz rynkach zamorskich, a także z czynników wewnętrznych, takich jak wyższa sprzedaż krzemianów w efekcie przebudowy jednego z pieców w 2018 r. Na wyższe przychody ze sprzedaży wpłynęło także włączenie do Grupy Ciech danych spółki Proplan zakupionej w 2018 r.

Niższy wynik netto wynika przede wszystkim z niższych wyników z podstawowej działalności operacyjnej oraz dokonanych odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych w Ciech Soda Romania S.A. W poniedziałek spółka Ciech poinformowała o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł z powodu ryzyka utraty wartości Ciech Soda Romania w związku z ryzykiem wstrzymania dostaw pary technologicznej przez spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej.

Czytaj także: Ciech z nową inwestycją za 300 mln złotych. Kurs reaguje

Spółka chemiczna Ciech poinformowała we wtorek 28 maja o rozpoczęciu fazy przygotowawczej do przyszłych inwestycji w obszarze energetyki o istotnym znaczeniu. Sama wartość inwestycji wstępnie szacowana jest na kwotę od 250 mln do 300 mln złotych, zaś do jej realizacji ma dojść w ciągu najbliższych 3.. Czytaj
Ciech z nową inwestycją za 300 mln złotych. Kurs reaguje

Notowania: Ciech SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:CIE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk