• Odbierz prezent
CIECH: wyższe zyski mimo spowolnienia gospodarczego, przy mocnych fundamentach finansowych

Grupa CIECH wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku wyższy znormalizowany wynik EBITDA (Z)1 niż przed rokiem (144 mln zł vs 132 mln zł), ponownie wyróżniając się na tle głównych światowych konkurentów z branży sodowej. Jednocześnie, pozostałe mniejsze segmenty działalności (Agro, Pianki czy Krzemiany) zanotowały lepsze wyniki, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. CIECH mimo spowolnienia gospodarczego utrzymał wysoką marżę EBITDA (Z) zarówno w podstawowym segmencie sodowym, jak i na poziomie skonsolidowanym (odpowiednio 21 i 25 proc.) Silną stroną pozostają solidne fundamenty finansowe – Grupa wygenerowała w III kw. br. przepływy operacyjne na poziomie wyższym o 71 mln zł (w ujęciu r/r, narastająco za dziewięć miesięcy były wyższe o 278 mln zł r/r), a także obniżyła poziom zadłużenia, utrzymując jednocześnie bezpieczny bufor gotówkowy o wartości ok. 850 mln zł (wliczając dostępne linie kredytowe). W obszarach biznesowych kontynuowana była przede wszystkim budowa warzelni soli w Niemczech, rozbudowa portfolio produktowego m.in. w biznesie Agro, a także realizacja ambitnych planów dotyczących obniżania emisji CO2 oraz cyfryzacji procesu produkcji, co w długim terminie poprawi efektywność biznesową Grupy. Wyniki trzeciego kwartału potwierdzają pozytywne skutki realizowanej strategii CIECH i zdolność do generowania zysków w nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym.

  • Skonsolidowane powtarzalne[1] przychody Grupy CIECH za trzeci kwartał 2020 r. wyniosły 690 mln zł wobec 693 mln zł w tym samym okresie minionego roku. W trzecim kwartale zauważalne było wyhamowanie tendencji spadkowej przychodów, spowodowanej pandemią.
  • EBITDA (Z) na działalności kontynuowanej (czyli po wyłączeniu wyniku zatrzymanego zakładu w Rumunii i działalności biznesu Żywic) wyniosła 144 mln zł wobec 132 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA (Z) liczona w ten sposób wyniosła 20,9 proc. wobec 19 proc. przed rokiem.
  • Na poziomie netto Grupa zanotowała zysk w wysokości 42,2 mln zł wobec 0,4 mln zł rok wcześniej, choć należy podkreślić, że wynik w trzecim kwartale 2019 roku był obciążony niegotówkowymi odpisami z tytułu utraty wartości rumuńskich aktywów. Na koniec III kw. br. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 442 mln zł, a w trzecim kwartale zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 203 mln zł, uwolniła blisko 100 mln zł kapitału obrotowego wskutek m.in. uruchomienia faktoringu, i obniżyła zadłużenie netto o 24 mln zł przy realizowanym jednocześnie ambitnym programie inwestycyjnym. Po dziewięciu miesiącach 2020 roku Grupa przeznaczyła na inwestycje 465 mln zł (wobec 220 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego).
  • Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie, niższym niż w poprzednim kwartale, i wyniósł 2,38 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16).

- Wypracowaliśmy solidne wyniki na poziomie znormalizowanego zysku EBITDA, mimo wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w porównaniu do poprzedniego roku. Właściwe przygotowanie do spowolnienia gospodarczego i zdecydowana reakcja wiosną zabezpieczyły fundamenty finansowe Grupy i umożliwiły kontynuowanie działań rozwojowych. Działania te to nie tylko budowa warzelni soli w Niemczech, wejście na atrakcyjny rynek sody oczyszczonej do zastosowań farmaceutycznych, ale także m.in. rosnąca siła i ekspansja geograficzna biznesu środków ochrony roślin, będącego ważnym elementem dywersyfikacji przychodów Grupy. Nie zapominamy o zwiększaniu efektywności produkcji w biznesie sodowym i działaniach zmierzających do m.in. obniżania emisji CO2 w naszych zakładach na Kujawach. Realizowana od dwóch lat strategia pozwala na intensywny rozwój biznesu i generowanie solidnych wyników, mimo znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej oraz nieprzewidywalnego otoczenia makroekonomicznego – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Podobnie jak w drugim kwartale, CIECH w podstawowej działalności – produkcji i sprzedaży sody kalcynowanej – zanotował znacznie lepsze wyniki pod względem przychodów i wolumenów sprzedanej sody niż konkurenci z Europy czy USA[2]. Świadczą o tym dodatkowo m.in. dane o eksporcie sody z USA czy Turcji, gdzie spadki w ujęciu rocznym były płytsze niż w drugim kwartale, ale ciągle pozostawały dwucyfrowe. W obszarze sody oczyszczonej sprzedaż wzrosła, dzięki nowej instalacji w niemieckiej fabryce o docelowej mocy na poziomie 50 tys. ton rocznie. Aktualnie trwają przygotowania do ekspansji na rynku sody farmaceutycznej i przeznaczonej do dializ.

Marża segmentu sodowego, obejmującego także produkcję i sprzedaż soli, pozostała na wysokim, ponad 25-proc. poziomie. W biznesie solnym CIECH systematycznie zwiększa udział sprzedaży tabletek solnych i soli konfekcjonowanej, choć na przychody w tej działalności wpływa niekorzystna sytuacja na rynku HoReCa i obostrzenia dla tej branży związane z nawrotem pandemii. Wprowadzone jesienią ograniczenia nie wpływają, na chwilę obecną, na planowane uruchomienie nowej warzelni soli w Niemczech (drugi kwartał 2021 roku).

Po wiosennym spadku, bardzo silne odreagowanie w okresie wakacyjnym odnotowano w produkcji i sprzedaży pianek poliuretanowych (wzrost przychodów o 31 proc. r/r i 53 proc. k/k). Dla biznesu środków ochrony roślin trzeci kwartał jest zwyczajowo okresem niższej aktywności i przygotowaniem pod sprzedaż na kolejny sezon. Jednocześnie realizowana jest strategia zwiększania oferty produktowej, jak i ekspansji geograficznej (obecnie produkty biznesu Agro dostępne są w ok. 50 krajach, a zgodnie z planem liczba ta wkrótce ma zwiększyć się do 60 państw).

Segment Krzemiany i Szkło zanotował wzrost przychodów i zysku EBITDA w ujęciu rocznym. W biznesie krzemianowym popyt się odbudował po słabszym drugim kwartale, a w przypadku opakowań szklanych sytuacja pandemiczna nie wpłynęła znacząco na osiągnięte wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.

- Choć prognozowanie sytuacji w najbliższych kwartałach nadal jest obarczone dużą niepewnością, to z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Potwierdzają się nasze prognozy mówiące o ożywieniu w kształcie litery U w przypadku podstawowych biznesów. Dostrzegamy dalszy potencjał rozwoju biznesu Agro w Nowej Sarzynie, a także analizujemy możliwości zwiększania mocy produkcyjnych w krzemianach. Przy obecnych założeniach makroekonomicznych, a także uwzględniając uruchomienie warzelni soli, wykorzystanie potencjału rynkowego sody oczyszczonej oraz dalsze zwiększanie efektywności biznesowej dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, oceniamy że przyszły rok powinien być nieco lepszy dla Grupy – dodaje Dawid Jakubowicz.

Poniżej tabela z podstawowymi danymi dotyczącymi wyników Grupy CIECH za trzeci kwartał 2020.

[mln PLN]

3Q2020

3Q2019

r/r

Przychody (powtarzalne, bez uwzględnienia przychodów sodowych CIECH Soda Romania i Żywic)

690

693

-0,4 proc.

EBITDA (Z) (powtarzalne)

144

132

+9,1 proc.

Marża EBITDA (Z) (powtarzalna)

20,9 proc.

19 proc.

+ 1,9 p.p.

Wynik netto

42,2

0,4

10 450 proc.

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

  1. Dane powtarzalne, czyli po wyłączeniu działalności CIECH Soda Romania i biznesu Żywice, raportowanego jako działalność zaniechana.

  2. Na podstawie publicznych raportów spółek sodowych notowanych na zagranicznych giełdach.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk