• Odbierz prezent
CIECH: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał niepodjętych. (2021-06-22 19:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia:2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał niepodjętych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu:
1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. („ZWZ”) oraz
2.treść projektów uchwał nie podjętych przez ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 pkt 6) i pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały ZWZ 2020 - PL.pdfUchwały ZWZ 2020 Pl
Uchwały ZWZ 2020 - ENG.pdfUchwały ZWZ 2020 Eng

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH S.A. (the “Company”) submits, as an attachments hereto:

1.       the text of resolutions adopted by the Ordinary Shareholders’ Meeting of the Company on 22 June 2021 (the “OSM”) and

2.       the text of drafts of resolutions not adopted by the OSM.

Legal basis: § 19 point 6) and 8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.


CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-22Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk