• Odbierz prezent
CIECH: Spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów. (2021-04-26 14:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ”CIECH” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16 marca 2021 r., w którym Spółka informowała m.in. zawarciu umowy kredytów pomiędzy m.in. Emitentem oraz jego wybranymi podmiotami zależnymi: CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Salz Deutschland GmbH („Kredytobiorcy”), BNP Paribas Bank Polska S.A (jako agentem), Powszechną Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (jako agentem zabezpieczeń) oraz bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce („Umowa Kredytów”).

informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. otrzymał potwierdzenie od agenta kredytu, że zostały spełnione warunki zawieszające do wypłaty kredytów, udostępnionych na podstawie Umowy Kredytów. Od 26 kwietnia 2021 r. możliwe jest dokonywanie przez Kredytobiorców wypłat kwot postawionych do ich dyspozycji na podstawie Umowy Kredytów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of “CIECH” S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company” or “Issuer”), with reference to its Current Report No. 7/2021 of 16 March 2021, in which the Company informed, among others, of the conclusion of a facilities agreement between, inter alia, the Issuer and its selected subsidiaries: CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH and CIECH Salz Deutschland GmbH (the “Borrowers”), BNP Paribas Bank Polska S.A. (as the agent), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (as the security agent) and banks: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Branch in Poland, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. and Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Branch in Poland (the “Facilities Agreement”).

herewith informs that on 26 April 2021, it received confirmation from the facilities agent that the conditions precedent for the payment of the loans made available under the Facilities Agreement have been met. Since 26 April 2021, the Borrowers have been able to make drawings of the amounts made available to them under the Facilities Agreement.

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).
CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk