• Odbierz prezent
CIECH: Rezygnacja osoby nadzorującej. (2021-03-16 19:58)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CIECH
Temat


Rezygnacja osoby nadzorującej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. roku Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Piotra Augustyniaka. Pan Piotr Augustyniak pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Augustyniak nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of CIECH S.A. (the “Company”) announces that on 16 march 2021 the Company learnt that resignation was submitted from the serving of the function of a member of the Supervisory Board by Mr. Piotr Augustyniak. Mr. Piotr Augustyniak was the Chairman of the Audit Committee of the Supervisory Board of the Company. Mr. Piotr Augustyniak did not provide the reasons for his resignation.

Legal basis: § 5 pt. 4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk