• Odbierz prezent
CIECH: raport finansowy (2021-04-22 17:57)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
259400GYHYZPQ0HTMT82XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Sales revenues1 654 075,002 085 515,00369 692,00484 801,00

Operating profit 64 082,00104 340,0014 323,0024 255,00

Profit before tax 177 890,0079 111,0039 759,0018 390,00

Net profit for the period155 287,0060 436,0034 707,0014 049,00

Other comprehensive income net of tax-24 725,0069,00-5 526,0016,00

Total comprehensive income130 562,0060 505,0029 181,0014 065,00

Cash flows from operating activities66 310,00-62 551,0014 821,00-14 541,00

Cash flows from investment activities -303 166,00135 380,00-67 759,0031 471,00

Cash flows from financial activities327 809,0042 089,0073 267,009 784,00

Total net cash flows90 953,00114 918,0020 329,0026 714,00

Earnings (loss) per ordinary share (in PLN/EUR)2,951,150,660,27

Total assets4 357 634,003 889 932,00944 274,00913 451,00

Total non-current liabilities40 973,001 632 936,008 879,00383 453,00

Total current liabilities2 722 893,00793 790,00590 035,00186 401,00

Total equity1 593 768,001 463 206,00345 360,00343 597,00

Share capital287 614,00287 614,0062 324,0067 539,00
Financial data from the statement of financial position (points XII - XVI) are presented as at 31 December 2020 and as at 31 December 2019. Items of the statement of financial position were translated at the average EUR exchange rate announced by the National Bank of Poland as at the balance sheet date, which as at 31 December 2020 amounted to PLN 4.6148, and as at 31 December 2019, PLN 4.2585. Individual items of the statement of profit or loss and statement of cash flows have been converted into EUR at the exchange rate being the arithmetic mean of the average exchange rates set by the National Bank of Poland for EUR on the last day of each month, ie from January to December. For the presented reporting period the exchange rate is PLN 4.4742, and for comparable data PLN 4.3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Financial Statements of CIECH S.A. for 2020.xhtmlFinancial Statements of CIECH S.A. for 2020

Management Board Report on activities of CIECH Group and CIECH S.A. in 2020.xhtmlManagement Board Report on activities of CIECH Group and CIECH S.A. in 2020

CIECH_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_ENG.xhtmlCIECH S.A._Independent Registered Auditor’ Report for 2020

Information from the Management Board of CIECH S.A..xhtmlInformation from the Management Board of CIECH S.A. prepared on the basis of the Representation of the Supervisory Board of CIECH S.A.

Representation of the Supervisory Board of CIECH S.A..xhtmlRepresentation of the Supervisory Board of CIECH S.A.

Assessment by the Supervisory Board of CIECH S.A..xhtmlAssessment by the Supervisory Board of CIECH S.A. of the Management Board Report on activities and Financial Statements

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk