• Odbierz prezent
CIECH: raport finansowy (2021-04-22 17:49)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
259400GYHYZPQ0HTMT82XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Sales revenues2 975 733,003 241 862,00665 087,00753 606,00

Operating profit/(loss) 249 968,00253 476,0055 869,0058 923,00

Profit/(loss) before tax 188 133,00170 649,0042 048,0039 669,00

Net profit / (loss) for the period128 030,00109 081,0028 615,0025 357,00

Net profit/(loss) attributable to shareholders of the parent company 129 277,00110 359,0028 894,0025 654,00

Net profit/(loss) attributed to non-controlling interest -1 247,00-1 278,00-279,00-297,00

Other comprehensive income net of tax13 702,00-8 673,003 062,00-2 016,00

Total comprehensive income141 732,00100 408,0031 677,0023 341,00

Cash flows from operating activities767 186,00535 433,00171 469,00124 467,00

Cash flows from investment activities -833 999,00-410 912,00-186 402,00-95 521,00

Cash flows from financial activities211 697,00-17 172,0047 315,00-3 992,00

Total net cash flows144 884,00107 349,0032 382,0024 954,00

Earnings (loss) per ordinary share (in PLN/EUR)2,452,090,550,49

Total assets5 707 733,005 046 545,001 236 832,001 185 053,00

Non-current liabilities401 146,001 970 287,0086 926,00462 672,00

Current liabilities3 188 049,001 099 479,00690 831,00258 185,00

Total equity2 118 538,001 976 779,00459 075,00464 196,00

Equity attributable to shareholders of the parent2 120 615,001 977 796,00459 525,00464 435,00

Non-controlling interest-2 077,00-1 017,00-450,00-239,00

Share capital287 614,00287 614,0062 324,0067 539,00
Financial data from the statement of financial position (points XIV - XX) are presented as at 31 December 2020 and as at 31 December 2019. Items of the statement of financial position were translated at the average EUR exchange rate announced by the National Bank of Poland as at the balance sheet date, which as at 31 December 2020 amounted to PLN 4.6148, and as at 31 December 2019, PLN 4.2585. Individual items of the statement of profit or loss and statement of cash flows have been converted into EUR at the exchange rate being the arithmetic mean of the average exchange rates set by the National Bank of Poland for EUR on the last day of each month, ie from January to December. For the presented reporting period the exchange rate is PLN 4.4742, and for comparable data PLN 4.3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Consolidated Financial Statements of the CIECH Group for 2020.zipConsolidated Financial Statements of the CIECH Group for 2020

Management Board Report on activities of CIECH Group and CIECH S.A. in 2020.xhtmlManagement Board Report on activities of CIECH Group and CIECH S.A. in 2020

Non-financial report of the CIECH Group for 2020.xhtmlNon-financial report of the CIECH Group for 2020

CIECH_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtmlCIECH Group_Independent Registered Auditor’ Report for 2020

Information from the Management Board of CIECH S.A..xhtmlInformation from the Management Board of CIECH S.A.

Representation of the Supervisory Board of CIECH S.A..xhtmlRepresentation of the Supervisory Board of CIECH S.A.

Assessment by the Supervisory Board of CIECH S.A..xhtmlAssessment by the Supervisory Board of CIECH S.A. of the Management Board Report on activities and Financial Statements

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk