• Odbierz prezent
CIECH: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (2021-05-26 18:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości raportami okresowymi w dniu 22 kwietnia 2021 roku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały ZWZ za 2020 - PL.pdfUchwały ZWZ PL
Uchwały ZWZ za 2020 - ENG.pdfUchwały ZWZ ENG
Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do uchwał ZWZ - PL.pdfUzasadnienie Zarządu do uchwał PL
Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do uchwał ZWZ - ENG.pdfUzasadnienie Zarządu do uchwał ENG
Wniosek Zarządu do ZWZ - podział zysku 2020 - PL.pdfWniosek Zarządu podział zysku PL
Wniosek Zarządu do ZWZ - podział zysku 2020 - ENG.pdfWniosek Zarządu podział zysku ENG
Sprawozdanie z działalności RN za 2020 PL.pdfSprawozdanie RN PL
Sprawozdanie z działalności RN za 2020 ENG.pdfSprawozdanie RN ENG
Regulamin Walnego Zgromadzenia PL.pdfRegulamin Walnego Zgromadzenia PL
Regulamin Walnego Zgromadzenia ENG.pdfRegulamin Walnego Zgromadzenia ENG
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach PL.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach PL
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach ENG.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach ENG
Raport Deloitte w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PL.pdfRaport Deloitte w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PL
Raport Deloitte w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach ENG.pdfRaport Deloitte w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach ENG
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru PL.pdfOpinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru PL
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru ENG.pdfOpinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

As annexed to this report, the Management Board of CIECH S.A. (the "Company") herewith submits the contents of draft resolutions and appendices thereto, to be discussed at the Annual Shareholders’ Meeting of the Company convened for 22 June 2021, which have not been previously made available to the public. The remaining appendices were made available to the public in periodic reports on 22 April 2021 and are available from the website of the Company at: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

The Management Board of the Company provided information on the convening of the Annual Shareholders’ Meeting in its current report no. 18/2021 of 26 May 2021.    

Legal basis: § 19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information delivered by issuers of securities and on conditions of recognition of information required under non-member state law regulations as equivalent.

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk