• Odbierz prezent
CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR (2021-07-05 10:21)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaCIECH
Temat


Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawnaArt. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 05.07.2021 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: Dawida Jakubowicza – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Mirosława Skowrona – Członka Zarządu Emitenta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Załączniki


PlikOpis

Powiadomienie D. Jakubowicz pl.pdfPowiadomienie D. Jakubowicz pl

Powiadomienie D. Jakubowicz eng.pdfPowiadomienie D. Jakubowicz eng

Powiadomienie M. Skowron pl.pdfPowiadomienie M. Skowron pl

Powiadomienie M Skowron eng.pdfPowiadomienie M Skowron eng

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report: The Management Board of CIECH S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”) informs that on 05.07.2021, it received notifications on transactions referred to in Art. 19.1 of the MAR Regulation from persons discharging managerial responsibilities Dawid Jakubowicz – President of the Management Board of the Issuer and Mirosław Skowron – Member of the Management Board of the Issuer.

The content of the notifications have been enclosed to this Report by the Issuer. 

Legal basis: article 19.3 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).


CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-05Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk